post

Домашен гълъб – клас Птици (разред Гълъбови)

Домашен гълъб (Columba livia domestica) е животински вид, който спада към надклас Четирикраки, клас Птици и разред Гълъбови.

Клас Птици

Характерно за целия клас Птици е, че предните им крайници са видоизменени и в процеса на еволюция са се превърнали в крила. Тялото е покрито с пера, които по крилата са подредени по специален начин. Тази подредба позволява на крилото да създава подемна сила и поради тази причина птиците могат да летят.

За да се улесни летенето, птичите кости са леки и кухи, телата им придобиват аеродинамична форма във въздуха, а някои органи като пикочен мехур въобще отсъстват в анатомията им. Подобно на всички четирикраки, те имат петопръстни крайници, а липсващите фаланги са вторично закърняли. Сърцето за първи път получава пълна камерна преграда, а представителите на класа притежават постоянна телесна температура.

При птиците размножаването става чрез яйца, което е наследено от техните предци динозаврите. Днес съществуващите видове наброяват почти 10 000.

Домашен гълъб – външно устройство

На главата са разположени зрителните, слуховите и обонятелните сетивни органи. Като цяло зрението и слуха са отлично развити и особено при някои грабливи птици. Вместо уста, гълъбът притежават клюн, който при различните представители на класа се е видоизменил съобразно начина … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ