post

Лимфоцити – имунни свойства. Видове имунитет

Лимфоцити – това са вид агранулирани бели кръвни клетки с ключова роля в имунитета на организма. Те се откриват в най-големи количества в лимфните възли, сливиците, слезката, тимуса, а също в лимфни струпвания в дихателните и пикочо-половите пътища. Техният произход е от хемопоетичните стволови клетки на костния мозък. Всички лимфоцити се делят на три основни групи – В-лимфоцити, Т-лимфоцити и клетки – естествени убийци (natural killer cells).

В-лимфоцити и антитела

Диференциацията на стволовите клетки до В-лимфоцити се осъществява в костния мозък. По клетъчната мембрана им се експресират (образуват) трансмембранни рецептори наречени антитела. Всеки имунокомпетентен В-лимфоцит произвежда антитела, специфични към определен вид антигени. Антигенът представлява структура, която организмът разпознава като чужда и опасна за самия него. Най-често това са протеинови молекули на патогенни агенти.

Строеж на антителата

Антителата са имуноглобулини (Ig) – гликопротеини с четвъртична структура. Всички антитела имат две тежки (Н, от heavy) полипептидни вериги и две леки (L, от light) вериги. Двете тежки вериги се свързват помежду си чрез нековалентни химични връзки. Познати са пет вида тежки вериги: α, δ, ε, γ и µ. Видът на тежката верига определя принадлежността на антитялото съответно към класовете IgA, IgD, IgE, IgG и IgM.

Всяка тежка верига е съставена от … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Левкоцити и защитни механизми на организма. Фагоцитоза

Левкоцити – белите кръвни клетки, са част от формените елементи на кръвта. Общият им брой в един литър кръв в здрав човек варира между 4 и 11х 109. Те са група клетки, в която влизат няколко подвида. Основната им класификация се основава на наличието или отсъствието на гранули в тяхната цитоплазма. Така се определят двата главни типа левкоцити: гранулоцити и агранулоцити. Въпреки различията в тяхното устройство и механизъм на действие, основната функция на всички левкоцити е свързана със защитата на организма от патогенни въздействия.

Гранулоцити – видове, особености, функции

С наименованието гранулоцити се означават онези левкоцити, които имат гранули в цитоплазмата. Тези бели кръвни телца се движат в кръвта сравнително кратко – няколко часа или дни преди да мигрират в тъканите. Според резултата от оцветяването им с хематоксилин-еозин (ХЕ), гранулоцитите се разделят на неутрофилни, еозинофилни и базофилни.

Неутрофилни гранулоцити

Неутрофилните гранулоцити са най-многобройния вид левкоцити. Имат сегментирано ядро и се оцветяват в розов цвят от ХЕ. Неутрофилните левкоцити се отличават с доста кратък живот – не повече от 5 дни. Те са сред най-ранните участници в процеса на възпаление. Това се дължи на свойството хемотаксис – способността да разпознават отделените при възпаление вещества (цитокини, левкотриени).

Така неутрофилните … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ