post

Константин V Копроним – врагът на българите

…Когато Константин V Копроним навлязъл с войските си в теснините и горите на Балкана, в съзнанието му се завърнал споменът от Берегава. Обзет от страх, че го дебнат засади или пък, че пътят му назад е отрязан, той прекратил похода, който трябвало да нанесе завършващия удар над сломената българска държава…

Но защо разказваме за император Константин V Копроним, когато нашата история трябва да е за Първата българска държава? Разказът ни започва така, защото ромейският самодържец определял всички насоки за политическото развитие на България в период, който се оказал една от най-мрачните страници от историята на българската държавност.

Баща на Константин V Копроним бил Лъв III Иконоборец, при когото Византия най-сетне се стабилизирала и излязла от кризата, в която се намирала по времето на българския хан Тервел. Император Лъв поддържал добри и мирни взаимоотношения с българските владетели Кормес (рода Дуло), Севар (рода Дуло) и Кормисош (рода Вокил). Арабите от своя страна, вече не представлявали сериозна заплаха за Европейският Югоизток и Империята постепенно преминавала във възход.

Начало на антибългарската кампания

В година 741-ва, Константин наследил баща си на престола и започнал да строи крепости по българската граница. Хан Кормисош счел тези действия за враждебни и поискал от Константин V … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

Хан Телериг (768 – 777) – край на политическата криза

През 768 година в Плиска бил извършен преврат и на престола се възкачил хан Телериг. По това време българската държава все още била в политическа криза и под голяма заплаха от военната мощ на Византия. Константин V Копроним отново тръгнал на поход срещу българите, но наличието на нов хан разколебало несломимия ромейски император. И когато той акустирал с огромната си флота при град Варна, решил да прекрати настъплението.

Новият хан обаче бил в много лошо положение и побързал да сключи мир с василевса на ромеите. Константин, въпреки новия мирен договор, не възнамерявал да се откаже от идеята си да унищожи България.

Първи сериозни сблъсъци

Хан Телериг също не мислел, че византийският император ще изостави намеренията си и въпреки всички добронамерени жестове и взаимни уверения, той започнал да се готви за война. Не изминала и година и василевсът на Византия начел да събира войските си. Естествено той успял да убеди българските посланци, че се приготвя за бран срещу арабите, но вместо на изток, византийските тагми се отправили към българските земи.

В този исторически момент (774г.), хан Телериг изпратил един дванадесетхиляден отряд на юг в Македония, за да присъедини тамошните славянски племена към България и да им осигури военна подкрепа. … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ