post

Клас Същински медузи (Scyphozoa) – медуза Аурелия

Клас Същински медузи или само Медузи (Scyphozoa) е част от тип Мешести, който наброява повече от 9000 вида. Те са безгръбначни животни и тялото им притежава всички основни характеристики на типа, към който принадлежат. То е просто устроено и има формата на кожен мех, ограждащ телесна празнина (стомашна).

Мехът на се състои от два слоя клетки – външен (ектодерма) и вътрешен (ендодерма). Двата слоя клетки са отделени един от друг посредством пихтиесто вещество. Медузите имат радиална симетрия, която е характерна и за целия тип Мешести. Представителите на този клас обитават главно соленоводни басейни и много рядко сладководни.

Два представителя на клас Същински медузи в Черно море са Aurelia aurita и Rhizostoma pulmo, като последната е пришълец от Средиземно море, появил се през последните петдесетина години. Те се хранят главно със зоопланктон, ларви и яйца на ракообразни и риби.

Медузи – обща характеристика (Aurelia aurita; Rhizostoma pulmo)

Тялото на представителите от клас Медузи има чадъровидна форма, като устата и пипалата с копривните клетки се намират в средата на долната повърхност. По ръба на чадърчето са разположени множество малки пипалца.

Пихтиестият слой между екто- и ендодермата при медузите е силно развит, което води до стесняване на стомашната … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ