post

Кръвоносни съдове и кръвообращение

Кръвоносни съдове – представляват тръбовидни структури, които се свързват помежду си и образуват сложна мрежа. Те заедно със сърцето съставят сърдечно-съдовата система. Тя осигурява цикличното движение на кръвта в цялото тяло – кръвообращение. Благодарение на сърдечно-съдовата система, до тъканите се доставят кислород, хранителни вещества, а от тях се отвеждат ненужните продукти на метаболизма.

Кръвоносни съдове – устройство

Стените на всички кръвоносни съдове са изградени от три слоя. Външният слой (tunica adventitia) е от съединителна тъкан. Главният протеинов компонент в този слой е колагенът. Средният пласт (tunica media) на стената е изграден от гладко-мускулна тъкан. Благодарение на съкращенията на гладката мускулатура кръвоносните съдове могат да променят размерите на лумена (отвора) си.

Най-вътрешната част (tunica intima) от стената на кръвоносните съдове е съставена от ендотел – вид епителни  клетки. Ендотелните клетки изпълняват много важни функции. Тези клетки служат като бариера между кръвта и тъканите, участват в процесите на кръвосъсирване и регенерация на кръвоносните съдове. Ендотелът покрива субендотелния пласт от тънка съединителна тъкан. Под субендотелния слой се разполага еластична мембрана.

Видове кръвоносни съдове

В състава на съдовата система влизат няколко вида кръвоносни съдове. Те се различават по своите размери, устройство и функции в кръвообращението.

Артериални съдове

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ