post

Цар Самуил и Охридското царство

Цар Самуил е български владетел от Първото българско царство, който управлява от 997 до 1014г. Той ръководи държавата във време на засилен държавен разпад и организира съпротивата срещу византийските военни домогвания. В резултат на поредица от грешки, самуиловата армия е разгромена, войниците му са ослепени а той е съкрушен и умира в резултат на това.

Време на изключителен упадък

По времето на цар Петър I разложението в българската държава било обхванало предимно източните ѝ територии. На запад, където земите падали под директната власт на различни управници, все още се пазели българските държавнически традиции от времето на цар Симеон и хан Крум.

В тези територии се зародило движение, целящо спасяване на българската държава. То било оглавено от 4-ма братя комитопули (синове на комит Никола) – Давид, Моисей, Арон и Самуил. Техните действия принудили император Йоан Цимисхи да освободи Борис II, за да заеме българския престол.

Василевсът се надявал новият български владетел да се справи с антивизантийските настроения в западните части на България. Плановете на византийския император се оказали добре премислени, защото комитопулите се подчинили на Борис II. Те останали бездейни до падането на Преслав през 972-ра и присъединяването на Източна България към византийската територия.

След унищожаването на … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Цар Петър I и разпадането на българското царство

Цар Петър I е български владетел от Първото българско царство, който властва в годините от 927 до 969-та. Неговото управление се характеризира като изключително слабо и трагично за българската държавност. Въпреки това, съвременната тенденция в официалната историография избягва да го категоризира като такова, а Българската православна църква го канонизира за светец.

Възкачването цар Петър I на престола

След смъртта на цар Симеон Велики на престола се възкачил вторият му син Петър. Този нов български владетел бил лишен от всякакви качества на държавник и последвалото управление довело България до ръба на катастрофата. Войните на неговия баща Симеон били донесли изтощение и умора на всички българи, но новият цар по никакъв начин не се опитал да стабилизира държавата.

Още с възкачването си на трона, цар Петър I получил могъща армия подготвена за окончателно изтласкване на византийците от Балканския полуостров. Българският владетел обаче не потърсил начин да се възползва от обстоятелствата, а сключил унизителен мирен договор, чрез който България се отказвала от всички завоювани територии след 913 година.

Цар Петър I отстъпил най-позорно дори и градовете Анхиало и Месембрия. Наградата, която получил царят на българите, било признаване на царската му титла и ръката на внучката на Роман Лакапин.… ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ