post

Кърлежи – обща характеристика и видове в България

Разред Кърлежи са малки членестоноги същества, които много приличат на насекомите, но всъщност не са.  Те принадлежат към клас Паякообразни. В топло време се срещат на откритите площи с висока тревиста растителност, но могат да попаднат дори и в градска среда. Когато някое топлокръвно животно мине покрай тях, те се прикрепят към него и започват да смучат кръв. Изключително опасни са, защото могат да пренасят лаймска болест и други далеч по-страшни заболявания.

От разред Кърлежи най-голямо значение за човека има семейство иксодови кърлежи (Ixodes). Тъй като те са временни ектопаразити предимно по птици, бозайници – включително и хората, това семейство кърлежи са преносители на различни опасни вирусни заболявания. Излюпените ларви се прикрепват към гостоприемници (гущери, змии, птици и някои бозайници) и след като се насмучат с кръв ги напускат. В свободна форма те линеят и се превръщат в зрели индивиди.

Вече възрастните кърлежи се изкачват по листата и стъблата предимно на тревисти растения, разперват крака и се прикрепят към първия гостоприемник, който мине и се допре до тях. Обикновенно това са едри бозайници или човек.

Съществуват видове кърлежи, при които линеенето и развитието протичат върху един гостоприемник. Други кърлежи сменят гостоприемниците си при всяко линеене. Те са особено опасни, защото … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ