post

Въстанието на Ивайло (Бърдоква)

За да се разберат какви са причините за въстанието на Ивайло, нашият разказ трябва да ни върне малко назад във времето…

След падането на Първата българска държава под натиска на ромейските тагми, постепенно били унищожени и корените на българската държавност. В продължение на близо почти 170 години, българите били подложени на систематични грабежи от византийските власти и от църквата (ромейската и българската). Покрай тези злочестини се въздигнали и нови заможни родове, които усвоили имперските държавни порядки и методи на експлоатация.

Второто българско царство

С въстанието на Асеневци българският народ получил онази глътка надежда, която го изправила на крака да се бори с поробителя. Ала буната вземала неизбежно и своята кървава дан. Последвали войните с латините. И тогава людете пак подкрепяли своя цар в най-тежките му мигове. Но въпреки всички победи и успехи на братята основоположници на Асеневата династия и тримата паднали от ръцете на убийци. А положението на народа отново се влошило. По времето на узурпатора Борил, данъчната тежест се разрастнала дотолкова, колко била и във времената на византийското владичество.

Предателите винаги бивали измежду онези новозабогатяли български родове, които претендирали за аристократичност. Но те нямали нито духовна, нито кръвна връзка със старите български боили. Тези големци били … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ