post

Зрителна сетивна система. Човешко око – устройство

Зрителна сетивна система (зрителна система, зрение) – тя осъществява възприемането на формите, размерите, цветовете, разположението и движението в пространството на обектите от околната среда. Зрителните органи използват сложни механизми за усвояване и преобразуване на светлинните сигнали в нервни импулси. Те от своя страна се предават по зрителен нерв до мозъка, където се обработват от нервните центрове на зрителната зона в мозъчната кора.

Органът за възприемане на светлинните дразнения от човешката зрителна сетивна система е окото. Всеки здрав индивид притежава две очи. В тях се намират рецепторите за светлина. Очите осъществяват оптичния контрол и трансформацията на  дразненията в нервни импулси.

Човешкото зрение е способно да възприема електромагнитните светлинни вълни с дължина от 400 до 700 nm в така наречения видим спектър на светлината. Електромагнитни лъчения с по-малка дължина на вълната (ултравиолетова) или такива с по-голяма дължина на вълната (инфрачервена) са невидими за невъоръженото око.

(Кожата, с помощта на рецепторите си за топлина, също може да предаде информация на главния мозък, за наличието на силен светлинен източник, но тя не е част от човешката зрителна сетивна система.)

Устройство на око

Окото се състои от очна ябълка, очни мускули и защитна система от приспособления. Очните мускули осъществяват … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ