post

Тромбоцити и кръвосъсирване

Тромбоцити – те са част от формените елементи на кръвта. Наричат ги още „кръвни плочици”. Основната им роля в организма е свързана с кръвосъсирването. Те представляват дискове с овална форма и диаметър до 4 µм. Тромбоцитите са безядрени клетъчни фрагменти, които произлизат от гигантски полиплоидни клетки в костния мозък – мегакариоцити. От една мегакариоцитна клетка чрез фрагментация се получават до осем протромбоцита. Протромбоцитите се раздробяват до по-малките тромбоцити при преминаването им в периферните кръвоносни съдове.

Тромбоцити – устройство

При всички тромбоцити липсват ядра и следователно не притежават репродуктивни способности. Въпреки това те са функционално активни клетъчни елементи.  Тромбоцитите имат две структурно различни зони. Периферният участък е по-светъл и се означава като хиаломер. Централната по-тъмна зона се нарича грануломер. В тази зона са разположени т. нар. алфа-гранули и тромбоцитните органели. Някои от алфа-гранулите са богати на калциеви йони, серотонин, фосфати и АТФ. Други съдържат фибриноген, фирбонектин и други протеини, участващи в кръвосъсирването. ю

Органелите на тромбоцитите включват лизозоми, гликогенови везикули, фрагменти от ендоплазмен ретикулум (ЕПР) и апарат на Голджи. Частите от ЕПР и апарата на Голджи позволяват на тромбоцитите да складират калциеви йони и да произвеждат множество ензими. За изпълнението на тромбоцитните функции от голямо значение е … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Кръв – еритроцити и хемоглобин. Кръвни групи

Кръв – представлява вид течна съединителна тъкан, която е част от вътрешната течна среда на организма. Тя е от изключително значение за нормалното съществуване на сложно устроените многоклетъчни организми – безгръбначни и гръбначни. Загубата на кръв от човек, дори количество около 20%, може да доведе до трайна мозъчна увреда или смърт.

Кръв – същност и функции

Кръвта е съставена от формени елементи (кръвни клетки), които плуват в течна среда – кръвна плазма. Тя изпълнява редица важни функции в тялото – транспортна, защитна, регулаторна.

Транспортната функция се определя от преноса на вещества и газове из цялото тяло. Благодарение на циркулацията на кръв в тъканите, там се извършва газова и хранителна обмяна, както и обмяна на крайни метаболитни продукти, витамини, микроелементи и др.

Защитните функции на кръвта включват имунните реакции, които помагат на организма да се справи с патогени и кръвосъсирването при нараняване. Тя има роля и в процесите на регенерация при увреждане на различни тъкани.

Регулацията и поддържането на хомеостазата на организма (състоянието на относителното постоянство на вътрешната течна среда) е невъзможно без участието на кръв. Тя изпълнява своята регулаторна функция като пренася хормони, растежни фактори и други активни молекули до различни тъкани и органи. Контролирането на телесната температура, концентрацията … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ