post

Чехълче (Paramecium caudatum) – тип Ресничести

Чехълче (Paramecium caudatum) – едноклетъчно животно, което принадлежи към тип Ресничести (инфузории, Ciliophora). Тялото му под светлинен микроскоп изглежда като контурите на чехъл, а под електронен прилича повече на мъхест хот дог.

Целият тип има повече от 8000 вида предимно свободноживеещи плаващи или ектопаразити. Характерни белези за таксона са ядреният дуализъм, ресничките, конюгацията, асиметричното просто делене и инфрацилиатурата.

Ако се разгледа едно чехълче се вижда, че отвън клетката е обвита с пеликула, която е образувана от две двойни мембрани и е покрита от множество реснички. Ресничките започват от овални базални телца (кинетосоми), които са свързани помежду си с голяма мрежа от микротубули и фибрили. Те образуват кинетомален комплекс (кинетом), който се нарича инфрацилиатура. Цитоплазмата на това едноклетъчно животно се дели на два слоя – ендоплазма и екзоплазма (кортекс).

Чехълче – хранене и храносмилане

Чехълчето се храни главно с бактерии, които поглъща през специализиран участък, който се нарича клетъчна уста или цитостом. Ресните при устата образуват воден ток навътре, хранителната частица преминава през глътката (цитофаринкс) и попада в храносмилателна вакуола, която се изпълва с ензими. Тя започва сложно движение в клетката, което се нарича циклоза и през времетраенето му храната се смила. … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ