post

Съдебният процес и обесването на Васил Левски

Обесването на Васил Левски е трагична страница в историята на българските национални борби за освобождение от турско робство. Пътят към „Голгота“ започва от мига, в който Дякона попада в ръцете на турските власти.

Съдебният процес преди обесването на Васил Левски

След залавянето на Апостола в Къкринското ханче, заптиите го отвели в Ловеч. Ловешките власти пък го отпратили към Велико Търново, от където бил транспортиран до София. Когато Васил Левски пристигнал на място, там вече го очаквала назначената специална комисия, чиято задача била да разследва арестуваните по обира на хазната в Арабаконашкия проход.

Състав на съдебната комисия

Комисията била в деветчленен състав и се председателствала от генерал Али Саиб паша, който бил и председател на държавния съвет в империята.

Член на специалната комисия бил и майорът от генералния щаб на турските войски – Шакир бей

Друг виден участник в съдебния процес срещу Васил Левски, бил хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчович – член на държавния съвет към империята.

На място към комисията били придадени още няколко знатни особи:

Дервиш Мустафа, Мехмед Селим – кавалерийски полковник, Саадулах Сърръ – член на окръжният съд.

В нея били включени и българските първенци: Мито Панов Каймакчийски – член на ръководството на българската църковно-училищна община и лицата … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

Васил Левски и въпросът около предателството

Залавянето на Васил Левски е тема, която е вълнувала всички, които са се докоснали до делото му. Трябва да се знае, че турската полиция разполага със сведения за него и го търси още отпреди фаталната случка в Къкринското ханче. За това свидетелстват много негови съратници, както и самият Васил Левски в някои от писмата си. Повод за активизиране на търсенето му стават разкритията около обира на Орханийската хазна осъществен от Димитър Общи.

Тези разкрития са направени благодарение на активноста на софийския мютесариф Ахмед Мазхар паша.

Първият от заловените по повод обира, който споменава името на Апостола и дава сведения за него и външноста му е тетевенския даскал Иван Лилов Фурнаджиев. Ето част от неговите показания:

“ – Кой е Васил, другарят на Димитра, и от къде е?

– Той е от Карлово. Променя всяка седмица името си. Със среден ръст е, светло-кестеняви мустаци, червендалесто лице и когато приказва, единът му зъб се показва малко навън, повдига малко устната си, а очите му са големи и пъстри. . . .

. . . – Истинни ли са думите, които казахте, и които тук по-горе са записани? Имате ли някои други сведения? Няма ли да ги кажете за да принесете услуга … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ