post

Ръчна скоростна кутия на автомобил – устройство

Ръчната (механична) скоростна кутия (трансмисия, предавателна кутия) на автомобила представлява инженерно-проектирана съвкупност от зъбни (зъбчати) колела, валове и други части. Всяко зъбно колело може условно да се разглежда като поредица от лостове наредени в равнината на една окръжност.

Принципи на работа

Във всяка зъбна предавка, където колелата се различават по размера си, големите зъбчати колела правят по-малко обороти (завъртания около оста си), но предават повече сила (въртящ момент) на вала. Обратно на тях, малките правят повече обороти (ъглова скорост), но предават по-малко сила. В крайна сметка, произведението на въртящия момент и ъгловата скорост на входа на скоростната кутия е равно на произведението на същите величини на нейния изход.

Целта на една скоростна кутия е да предава сила или обороти от двигателя към задвижващите колела на автомобила посредством валовете. Когато машината тръгва или се изкачва по височина нагоре, е нужна повече сила. Обратното, когато автомобилът се движи по склон надолу или на равна отсечка, тогава е нужна по-голяма скорост. Тези потребности се регулират ръчно от водача с помощта на трансмисията и нейните зъбни предавки (най-често наричани скорости).

Устройство на ръчна скоростна кутия

Предавките в старите автомобили са били само три плюс една за заден ход. … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Двигатели с вътрешно горене (ДВГ)

Съществуват различни видове двигатели, но най-разпространеният от всички е двигателят с вътрешно горене. Той се използва от почти всички видове наземен транспорт. Двигателите с вътрешно горене (ДВГ) са два основни типа – бензинов и дизелов. Бензиновите ползват леки горива (бензин, керосин, газ и др.), а дизеловите работят с тежки горива (нафта).

Бензинов двигател с вътрешно горене

При бензиновите двигатели с вътрешно горене основната част са цилиндрите, в които протича горивният процес. В цилиндъра се намира метална чаша, носеща названието бутало. С помощта на бутален болт то е свързано с мотовилка, която предава движението на коляновия вал. Самото бутало се задвижва от налягането, създадено от образувалите се при изгарянето на горивото газове.

Всеки цилиндър има в горния си край два канала, затварящи се с клапани. През първия канал се подава горивната смес, а през втория излизат изгорелите газове. На върха на цилиндъра се разполага свещта, която е устройство, възпламеняващо горивната смес в цилиндъра чрез искра. Обикновенно бензиновия двигател с вътрешно горене работи в четири такта – пълнене, сгъстяване, работен ход и изпускане.

При пълненето смукателния клапан се отваря, буталото при движението си надолу смуква горивна смес в цилиндъра. По време на сгъстяванетоПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ