post

Двигатели с вътрешно горене (ДВГ)

Съществуват различни видове двигатели, но най-разпространеният от всички е двигателят с вътрешно горене. Той се използва от почти всички видове наземен транспорт. Двигателите с вътрешно горене (ДВГ) са два основни типа – бензинов и дизелов. Бензиновите ползват леки горива (бензин, керосин, газ и др.), а дизеловите работят с тежки горива (нафта).

Бензинов двигател с вътрешно горене

При бензиновите двигатели с вътрешно горене основната част са цилиндрите, в които протича горивният процес. В цилиндъра се намира метална чаша, носеща названието бутало. С помощта на бутален болт то е свързано с мотовилка, която предава движението на коляновия вал. Самото бутало се задвижва от налягането, създадено от образувалите се при изгарянето на горивото газове.

Всеки цилиндър има в горния си край два канала, затварящи се с клапани. През първия канал се подава горивната смес, а през втория излизат изгорелите газове. На върха на цилиндъра се разполага свещта, която е устройство, възпламеняващо горивната смес в цилиндъра чрез искра. Обикновенно бензиновия двигател с вътрешно горене работи в четири такта – пълнене, сгъстяване, работен ход и изпускане.

При пълненето смукателния клапан се отваря, буталото при движението си надолу смуква горивна смес в цилиндъра. По време на сгъстяванетоПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ