post

Еволюция – въведение

Под термина еволюция в биологията се разбира постоянното изменение на живата природа и нейното адаптиране към промените в средата. Еволюцията е свързана с отмиране на неприспособените организми и оцеляване на най-приспособените.

Идеята за еволюция на живота

Произходът на живота и неговото съществуване винаги са вълнували съзнанието на хората. Още в зората на човешката цивилизация са възниквали различни теории по този въпрос, но най-поразителната от всички се оказва създадената през 19 век от Чарлз Р. Дарвин.

Той е английски натуралист, който достигнал до извода, че всички форми на живот са изменчиви и произходът им не е с божествен характер, а произлизат едни от други. Неговата Еволюционна теория се явява крайъгълен камък на съвременната биологична наука и едновременно с това катализатор за развитието на много други науки.

Еволюционната теория обаче има и една друга страна. Освен да въздейства върху научния свят, тази нова концепция нанася удар върху авторитета на англиканската църква в частност и като цяло на християнството в Западния свят. В самата си същност Еволюционната теория отхвърля божественото начало изповядвано от всички традиционни религии. Затова тя се превръща в източник на противоречия между учените и богопоклонниците от многобройните земни вероизповедания. Въпреки яростната реакция на теистичния свят, Еволюционната теория се налага … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ