post

Антибългарска пропаганда в Македония до 1913г.

Антибългарска пропаганда в Македония започва да се разгръща още в края на 19-ти и в началото на 20 век. Нейните цели са, да се елиминира българското население в тази историческа област като етнически и политически фактор. Средствата, които използват съседите на България са най-разнообразни, като в крайна сметка се прибягва до организирано насилие и етническо прочистване.

Предпоставките

По силата на Берлинския договор Македония остава в пределите на Османската империя. Според чл. 23 Високата порта се ангажира да проведе реформи в духа на критската автономия, но без конкретика и ясен срок. От своя страна чл.62 обещава да зачита религиозните и националните права на имперските поданици.

Преобладващо българския характер на етническия елемент в областта в края на 19 век се потвърждава от множество данъчни регистри и анкети, както и от факта, че много селища избират да се присъединят към Българската екзархия след нейното учредяване през 1870 г. Безспорно доказателство разбира се са и големите емигрантски вълни, които потичат към България след всяка война или въстание.

Като основните пазители на българщината в Македония се утвърждават Българската екзархия и Вътрешната революционна организация създадена на 23 октомври 1893 г. В стремежа си да разширят своето влияние в областта, съседните балкански държави (Сърбия, Румъния и Гърция) … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ