post

Зелена крастава жаба (Bufo viridis) – клас Земноводни

Зелена крастава жаба (Bufo viridis) е вид, който спада към гръбначните животни, надклас Четирикраки и клас Земноводни. Характерно за четирикраките е, че частично или напълно са се адаптирали към живот в сухоземна среда и могат да усвояват и използват атмосферен кислород в процеса дишане. Както показва названието на таксона, те се придвижват на 4 крайника, всеки от които е петопръстен. При някои видове краката са вторично изчезнали (змии) или са видоизменени (птици, делфини, китове).

Клас Земноводни

По данни на Уикипедия, съществуващите днес Земноводни са около 6000 вида. За разлика от останалите четирикраки, земноводните не са се отделили напълно от водната среда, откъдето идва и названието на целия клас. Смята се, че еволюционно те са първите животни излезли на сушата и започнали нейното колонизиране. За целта дишат както с цялата си кожа, така и с нови специализирани дихателни органи наречени бели дробове. Размножаването на всички земноводни е пряко свързано с наличието на вода. Възрастните индивиди нямат постоянна температура на тялото и често към тях се обръщат с понятието студенокръвни, което на практика включва всички таксони животни, които са еволюционно по-стари от земноводните.

Зелена крастава жаба

Видът Зелена крастава жаба (Bufo viridis) е разпространен в Централна, Източна и Югоизточна Европа, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Шаран – клас Костни риби – тип Хордови

Шаран (Cyprinus carpio) – представлява сладководна риба, която спада към клас Костни риби на тип Хордови. Типът включва над 65 000 вида, които са многоклетъчни животни с двустранна симетрия. Днес съществуващите костни риби са близо 30 000 вида и обитават само солените и сладководните басейни – нямат сухоземни представители. Цялото устройство на тялото им е пригодено към водната среда на живот.

Шаран – обща характеристика

Шаранът населява сладководните естествени и изкуствени езера, а също и големите бавнотечащи реки, които са богати на растителност и храна. Формата на тялото е хидродинамична (сплескано вретено) с цел да се намалява съпротивлението при плуване. Окраската е маскировъчна, като отгоре гърбът е тъмен, за да се слива с цвета на дъното, а коремът отдолу е светъл, за да не се откроява на фона на небето. Въпреки това рибата може да бъде забелязана от хищниците лесно.

Допълнителна защита от външни наранявания изпълнява плътното покритие на тялото с люспи, които по своята природа представляват вроговени епидермисни образувания на рибната кожа. Обикновеният шаран носи цяла люспеста броня чак до главата, но благородният (едролюспест)  и голият (огледален) шаран притежават само по няколко големи люспи на тялото си. Телата на рибите са покрити изцяло със слуз, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ