post

Химичен анализ – аналитична химия

Какво представлява терминът химичен анализ? – Ако разполагаме с проба на неизвестно съединение или материя, целта на химичния анализ е да установи какви компоненти изграждат дадената проба, в какви количествени съотношения се намират и каква структура изграждат. Процесът на идентифициране на веществата и компонентите се нарича качествен анализ. Определянето на количествените съотношения между компонентите и техните абсолютни количества е резултат от количествения анализ. Накрая се определя структурата на веществата в изследваната проба посредством структурен анализ. Аналитичната химия е науката, която се занимава с химичния анализ, като създава методи и инструменти за него.

Докато анализираме състава на даден обект, в следствие на нашата работа се получават определени сигнали, които са носители на информация и се регистрират по различни начини. Те се наричат аналитични сигнали и носят информация за определени аналитични свойства (интензивни и екстензивни) на изследваната система. Интензивните свойства не зависят от количеството на анализирания компонент-например поява на дадено оцветяване. Екстензивните свойства зависят от количеството на аналитичната проба и се ползват за целите на количествения анализ.

Етапите на аналитичния процес са следните: 1. Вземане на проба от изследвания обект 2. Подготовка на пробата (не е задължителен) 3. Засичане и измерване на аналитичните сигнали 4. Обработка на данните 5. … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ