post

Полови хормони произвеждани от човешките полови жлези

Човешките полови хормони са продукт на първичните репродуктивни органи наречни полови жлези (гонади). Последните в зряло състояние изпълняват двойна функция. Гонадите произвеждат полови клетки (гамети) чрез процеса гаметогенеза и същевременно секретират полови хормони. И при двата пола половите жлези са чифтни органи. У мъжа това са тестисите, а при жената – яйчниците.

Мъжки полови жлези

Тестисите (семенници) се намират извън коремната кухина, в кожна торбичка – скротум. Семенниците имат овална бобовидна форма. Нормално левият тестис е с по-големи размери и се намира малко по-ниско от десния. За осъществяването на функциите си тестисите изискват по-ниска температура спрямо останалите части на тялото – около 33о С. Отклоненията от тази стойност може да нарушат гаметогенезата и секрецията на полови хормони от тестисите. Именно затова семенниците се разполагат извън коремната кухина.

Тестисите са много богато кръвоснабдени. Изградени са от множество делчета с звити семенни каналчета. Системата от каналчета се характеризира с огромна обща площ. В семенните каналчета се намират два вида клетки. Единият тип са герминативните клетки, от които се получават гаметите. Мъжките гамети се наричат сперматозоиди.

В семенните каналчета се откриват полови клетки в различни етапи на сперматогенезата. Във външните слоеве на каналчето се разполагат по-слабо диференцираните … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ