post

Хлебарка – клас Насекоми – разред Blattodea

Хлебарките (хлебарка ед.ч.) спадат към клас насекоми и са обединени в разред Blattodea. Техни екземпляри са датирани още през Карбон и благодарение на високата си приспособимост съществуват и днес. Повечето от съвременните им представители са разпространени в области с тропически климат, но има видове населяващи и умерените географски ширини.

Устройство на тялото на хлебарка

Тялото на хлебарките е сегментирано и плоско, като има типичните белези на членестоногите. Размерите им по дължина варират от няколко милиметра до 12 и дори повече сантиметра. Притежават сравнително малка глава с относително големи очи, а устният апарат е от гризещ тип, насочен назад или надолу. Антените им са многочленести и нишковидни. На гърдите отделните сегменти са запазили относителната си подвижност.

В предната им част се образува голям щит, който частично прикрива главата. В задната част на гърдите са разположени криле, които при някои видове са закърнели. Повечето хлебарки предпочитат да използват краката си за придвижване, въпреки че могат да летят. Коремчето е широко и е съставено от 10 сегмента. (При черните хлебарки например, женскита хлебарка е с напълно закърнели криле, а мъжките екземпляри притежават почти развити).

Размножаването при хлебарките започва 10-15 дни след появата на възрастния индивид. Женските хлебарки, които са полово зрели отделят феромони … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ