Снимки на Васил Левски (йеродякон Игнатий)

Няма българин който да не знае кой е Васил Левски, но малко са тези които познават в подробности живота му, идеите му и пътя на неговата борба. Още повече забулени в съмнения и мистификации са някои вероятни снимки на Васил Левски.

Общоприето е че той е роден на 6 юли, стар стил, 1837г. От десетина години обаче си пробива път една нова теза, а именно че се е родил през 1846г.

На тази снимка, според откривателят ѝ Александър Александров, са заснети Георги Странски и Васил Левски (отдясно). Тя е правена (пак според него) през 1864г, тоест ако приемем годината 1846 за рожденна дата на Апостола, тук той трябва да е 18 годишен.

За съжаление откривателят не разкрива подробности как я е открил и по какво съди, че на снимката е Дякона Левски. Тя за пръв път е публикувана във вестник „Посланик“ бр.27 от декември 1996г. Дали това е поредната мистификация бъдещето ще покаже.

Това не е първото откритие на г-н Александров, той от дълго време се занимава с издирване на фотографии на наши бележити личности, като по-голямата част от тях са доказано автентични.

Тези факти дават някаква доза достоверност на твърдението му, но то все още не може да се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ