post

Сплави – Легиране – Прахова металургия

Легиране

За съвременното машиностроене е необходимо стомана с различни свойства. В един случай тя трябва да издържа на високи налягания, в други – да не реагира с киселини и основи, в трети да е устойчива на различни температури и т.н. Затова стоманата се легира, като при топенето и се вкарват легиращи добавки или легиращи елементи: волфрам, ванадий, хром, манган, никел, титан, силиций и др.

Ванадият например прави стоманата по издръжлива на износване и повишава нейната якост. Това се дължи на факта, че кислородът и азотът се разтварят в разтопения метал по време на обработването му в мартенова пещ, конвертора или електрическата пещ. Със застиването на метала в кокилите от него започват да се отделят газовете, но не всички. Част от тях засядат в метала и остават там във вид на мехурчета. Те намаляват якоста на стоманата. Ванадият влиза в химична реакция с газовете, образува ванадиеви съединения, които изплават на повърхността на течния метал и се отделят заедно с шлаката. Освен това ванадият удребнява кристалите на стоманата, което повишава якостта и.

Волфрамът намалява по същия начин кристалите на стоманата, но освен че повишава якостта и той я прави и огнеупорна. Хромът в съчетание с никел превръща стоманата в неръждаема, силицият и … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ