post

Априлският пленум и как Тодор Живков идва на власт

Априлският пленум на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП), проведен през 1956 година, става събитието, при което Тодор Живков оглавява партията. Това го изкачва до най-високия пост на държавен ръководител на България, където остава в продължение на 33 години. Сериозна роля за неговото издигане играят външни фактори и по-специално СССР.

Борбата с култа към личността

След смъртта на Йосиф Сталин през 1953 година, за поста на генерален секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз (КПСС), успява да се пребори Никита Хрушчов.

На 25 февруари 1956-та Хрушчов изчита секретен доклад пред делегатите на XX конгрес на КПСС. В него се разкриват ужасяващи подробности от престъпленията на Сталиновия режим. Основен пункт в речта му е обвинението към Сталин за поддържането на култ към неговата личност. Под това се разбира – именуването на улици и заводи на него, издигането на паметници, масово разпространяване на портрети, както и други методи за натрапване името и образа му в обществото и изграждането му на „божествен“ статус.

Култ към личността по сталински модел има в годините след Втората световна война и в другите източноевропейски държави. „Българският Сталин“ е Вълко Червенков – генерален секретар на БКП и министър-председател.

Още преди XX конгрес на КПСС, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ