Стефан Караджа

Стефан Караджа войвода:

би ще скоро време, когато в освободеното наше отечество, дето ще секой от нас намери услада и утешение от многовечното страдание, ще да останат познати всекиму благородните дела секиго българина – едно от най-приятните възнагараждения

Стефан Караджа

Стефан Тодоров Димов – Караджа е роден на 11 май,събота, 1840г. (по наблюдателните са забелязали, че Хаджи Димитър е роден на 10 май същата година) в село Ичме, сега Стефан Караджово, Ямболско. Караджата по майчина линия е потомък на рода Бинбеловци от село Факия, род чието развитие можем да проследим в течение на шест века назад. началото му е свързано с легендарния Момчил войвода, за когото турския поет Енвери пише в „Деяния на Умур паша“ :

Всички, които го виждаха, оставаха изумени, всички се удивляваха на неговия величествен вид. Той бе висок колкото двама души, гледан, наподобяваше минаре.“

Основната заслуга, за опазване и изучаване на историята на рода на Стефан Караджа има Балчо Нейков, успял да събере и запише в две книги преданията за рода и своите лични спомени от другаруването му със Стефан Караджа, като деца. Книгата му успява да види бял свят едва през 1985г. Заглавието и е „Факийско предание. Сбирки от народния ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ