post

Произход на живота

Произход на живота е тема, която в миналото е била, а и днес все още е твърде спорна за непросветените хора. За радост на останалите от нас, голяма част от отговорите на въпросите свързани с нея са вече известни.

През последните два века са направени множество научни открития, които безспорно доказват, че живият свят на планетата Земя е продукт на физическите и химическите закони, които управляват и останалата част от Вселената. С появата на живота се утвържадават и множество биологични закономерности, които са тясно подчинени на принципите на физиката и химията.

Тази статия се базира на главата „Произход на живота“ от книгата на Айзък Азимов „Пътеводител в науката: биологически науки“. Използвани са цитати  от същата книга.

Биохимична същност на живота

Това което знаем днес е, че всички живи организми са изградени от белтъци и нуклеинови киселини. Практически животът съществува на основата на тези два вида високомолекулни химични съединения.

Важно е също да се знае, че нуклеиновите киселини – дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) и рибонуклеиновата киселина (РНК) са фундаментът на генетичния код. На базата на него се изграждат всички структури в организма на всяко едно живо същество на планетата. Същевременно, благодарение на нуклеиновите киселини, организмите се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ