post

Растителни тъкани – видове и функции – АМР

Тъкан е съвкупност от клетки с еднакъв строеж, които изпълняват една и съща функция в живия организъм и имат общ произход. При растенията има два основни вида растителни тъкани – меристемни и трайни.

Меристемни растителни тъкани

Меристемните растителни тъкани имат способността да се делят неограничено и благодарение на тях растението нараства. Клетките на меристемната тъкан са малки с големи ядра и са плътно разположени една до друга, като клетъчната обвивка е много тънка. Различават се според произхода си два вида меристемни тъкани – първична и вторична.

Първичните меристемни клетки водят началото си от зародиша на растението. Те се срещат във всички негови части и участват в нарастването му. Те биват връхна, странична и вмъкната първична меристема. Връхната меристема изгражда вегетационния връх и кореновия връх.

Страничната меристема са цилиндри от делящи се клетки разположени периферно в стъблото и корена между кореновия и вегетационния връх. Такива растителни тъкани са прокамбият, перицикълът и снопчестият камбий. Вмъкнатата (интеркаларна) меристема се среща и в междувъзлията и листните влагалища.

Вторичните меристемни клетки са такива клетки на трайните тъкани, които вторично са придобили способността да се делят и са отговорни за надебеляването на растението. Вторичните меристеми са камбий, фелоген и ранева меристема.

Камбият произлиза от прокамбия … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Произход на живота

Произход на живота е тема, която в миналото е била, а и днес все още е твърде спорна за непросветените хора. За радост на останалите от нас, голяма част от отговорите на въпросите свързани с нея са вече известни.

През последните два века са направени множество научни открития, които безспорно доказват, че живият свят на планетата Земя е продукт на физическите и химическите закони, които управляват и останалата част от Вселената. С появата на живота се утвържадават и множество биологични закономерности, които са тясно подчинени на принципите на физиката и химията.

Тази статия се базира на главата „Произход на живота“ от книгата на Айзък Азимов „Пътеводител в науката: биологически науки“. Използвани са цитати  от същата книга.

Биохимична същност на живота

Това което знаем днес е, че всички живи организми са изградени от белтъци и нуклеинови киселини. Практически животът съществува на основата на тези два вида високомолекулни химични съединения.

Важно е също да се знае, че нуклеиновите киселини – дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) и рибонуклеиновата киселина (РНК) са фундаментът на генетичния код. На базата на него се изграждат всички структури в организма на всяко едно живо същество на планетата. Същевременно, благодарение на нуклеиновите киселини, организмите се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ