post

Цимент (портландцимент). Бетон

Цимент – вид прахообразен строителен материал със свързващи свойства, който в строителството се използва за направата на бетон.

Видове строителни материали

В строителството се използват два вида материали – инертни материали (тухли, пясък, камъни, дърво, метал и др.) и свързващи вещества (глина, вар, гипс, цимент и др.).

Инертните материали са същността на строителната конструкция и я изграждат изцяло. Те определят тежестта на постройката, специфичните ѝ характеристики и нейната устойчивост на външни въздействия. Инертните материали се спояват от свързващите в едно цяло и по този начин постройките се превръщат в стабилни и безопасни инженерни съоръжения.

Свързващите вещества представляват прахообразни материали, които се смесват с вода и образуват пластична маса, която от своя страна, след определен период от време се втвърдява. Те могат да се смесват с пълнители (агрегат от пясък, чакъл и др.) и вода, като по този начин се получават различни строителни смеси. При втвърдяването на строителната смес, частиците на свързващото вещество и тези на агрегата се спояват и се получава материал с добри якостни качества.

Въздушно свързващи и хидравлично свързващи вещества

Свързващите вещества се делят на две големи групи: въздушно свъзващи и водно свързващи (хидравлично свързващи). Въздушно свързващи вещества са хоросанът (вар), строителният гипс и др.… ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ