post

Левкоцити и защитни механизми на организма. Фагоцитоза

Левкоцити – белите кръвни клетки, са част от формените елементи на кръвта. Общият им брой в един литър кръв в здрав човек варира между 4 и 11х 109. Те са група клетки, в която влизат няколко подвида. Основната им класификация се основава на наличието или отсъствието на гранули в тяхната цитоплазма. Така се определят двата главни типа левкоцити: гранулоцити и агранулоцити. Въпреки различията в тяхното устройство и механизъм на действие, основната функция на всички левкоцити е свързана със защитата на организма от патогенни въздействия.

Гранулоцити – видове, особености, функции

С наименованието гранулоцити се означават онези левкоцити, които имат гранули в цитоплазмата. Тези бели кръвни телца се движат в кръвта сравнително кратко – няколко часа или дни преди да мигрират в тъканите. Според резултата от оцветяването им с хематоксилин-еозин (ХЕ), гранулоцитите се разделят на неутрофилни, еозинофилни и базофилни.

Неутрофилни гранулоцити

Неутрофилните гранулоцити са най-многобройния вид левкоцити. Имат сегментирано ядро и се оцветяват в розов цвят от ХЕ. Неутрофилните левкоцити се отличават с доста кратък живот – не повече от 5 дни. Те са сред най-ранните участници в процеса на възпаление. Това се дължи на свойството хемотаксис – способността да разпознават отделените при възпаление вещества (цитокини, левкотриени).

Така неутрофилните … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ