Митоза – безполово размножаване

Митоза е тази фаза от клетъчния цикъл, през която една диплоидна майчина клетка се разделя на две дъщерни клетки. Нарича се още митотичната фаза (М-фаза) или М-период. Самият процес на митотично делене е предшестван от  интерфазата. Това е периодът от клетъчния цикъл, когато клетката се подготвя за делене.

По-голямата част от клетките прекарват най-дълго време именно в интерфаза – около 90% от целия клетъчен цикъл. Значението на тази част от клетъчния цикъл е изключително голямо, тъй като именно тогава се осъществява удвояването на ДНК. Това става по особено прецизни механизми, за да се осигури правилното предаване на наследствения материал на дъщерните клетки. Самата интерфаза се разделя на три фази: G1, S и G2, всяка от които означава определени събития в клетката.

След края на една фаза и преди началото на следващата клетката извършва детайлни проверки на състоянието на генома. Ако бъдат открити някакви грешки, се извършва своевременна поправка и клетката навлиза в следващата фаза. В случай, че грешката не може да бъде отстранена, посредством сложни сигнални пътища, клетката се насочва към апоптоза (програмирана клетъчна смърт), за да не се предава грешката в клетъчното поколение.

Регулацията на клетъчния цикъл се осъществява от група ензими, познати като циклин-зависими ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ