post

Детски глист. Острица. Спирална трихина (тип Кръгли червеи)

Видът Детски глист спада към тип Кръгли червеи (Nematoda). Те са голяма група животни (повече от 13 000 вида), която включва в себе си както паразити, така и свободноживеещи видове. В напречен разрез тялото им има кръгло сечение и не е разделено на членчета. Отвън то е покрито с плътна обвивка (кутикула), а под нея се разполага еднослоен епител.

Под епителните клетки са разположени надлъжно мускулни влакна в единичен слой. Те са единични или събрани в ленти и заедно с епитела и кутикулата образуват кожно – мускулната торба. В нея се намира телесната празнина, която е изпълнена с течност под налягане, създавано от мускулите и еластичността на кутикулата.

Свободноживеещите видове обитават почвите, сладководните басейни, моретата и океаните. Паразитните видове се развиват в растенията, животните и човека и са едни от най-добре изследваните представители на тип Кръгли червеи.

Детски глист – устройство на тялото

Ascaris lumbricoides – детски глист. Той е паразит в тънките черва на човекa и главно по децата. Женските индивиди достигат на дължина от 20 до 40 сантиметра, като мъжките са по-дребни и размерите им варират между 15 – 20 сантиметра. При тях задният край на тялото е спирално завит. Самото тяло … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Речен рак – тип Членестоноги – клас Ракообразни

Видът Речен Рак (Astacus astacus) приндлежи към клас Ракообразни на тип Членестоноги. Този тип е най-големият животински таксон обединяващ в себе си над 1 200 000 вида. Тялото на представителите му е начленено, като всяка негова част е покрита с екзоскелет от твърда хитинова обвивка. Нейната роля е да защитава меките органи от външни физически и химически увреждания, а също така и от рязко обезводняване.

Всички Ракообразни са не повече от 26 000 вида. Те обитават океаните, моретата и сладководните басейни. Тялото им се състои от главогръд и начленено коремче. Екзоскелетът им освен хитин, може да съдържа  и варовикови отлагания. Най-често предният чифт крайници е видоизменен в големи щипци, които участват в улавянето и разкъсването на храната, както и в борбите между мъжките в размножителния период.

Европейският речен рак (Astacus astacus) е сладководен вид от семейство Astacidae. Той населява ареал ограничаващ се само в рамките на Европа с малки изключения, а Северна Америка се обитава от негов близък „братовчед“ Pacifastacus leniusculus, който е от същото семейство. Река Дунав пък е дом на трети сходен вид – Дунавски рак.

Видът Речен рак е сладководен и обитава плитките участъци на реките, бреговете на естествени и изкуствени езера (язовири) … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Едноклетъчни животни – протозоология

Едноклетъчни са всички живи организми, чието тяло е изградено само от една клетка и същевременно може да обменя вещества и да се размножава самостоятелно.

Откриване на първите едноклетъчни

Макар че в древността много мислители са допускали наличието и съществуването на микроскопични животинки в заобикалящата ни среда, пръв холандецът Антон ван Льовенхук успял да ги види през 17 век. Той изработил собственоръчно микроскоп и през 1675 година наблюдавал със собствените си очи първите микроорганизми известни в света на науката.

По-късно Льовенхук усъвършенствал микроскопа си и открил още бактериите и сперматозоидите. Множество учени и любители след него наблюдавали микросвета и си водели записки, но пръв Карл Линей направил по-сериозен опит да категоризира и класифицира малките гадинки. Постепенно във времето и благодарение на клетъчната теория на Шван и Шлайден, едноклетъчните били отделени таксономично от останалите  микроорганизми, като формирали голяма група под общото название Protozoa (протозои).

Дори днес можем най-грубо да разделим надцарство Еукариотни на едноклетъчни и многоклетъчни организми. Същото деление е възможно да се приложи и само за царство Животни (съответно Protozoa и Metazoa), което обединява организми с несамостоен (хетеротрофен) тип на хранене.

Науката, която се занимава с изучаването на едноклетъчните хетеротрофни организми се нарича протозоология. Като изключение, тя изучава и … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ