Родът на Васил Левски

Според проучванията на историка Данаил Кацев-Бурски родът на Васил Левски води началото си от с.Кочмаларе, Карловско. От няколко приписки в един препис на Паисиевата история от 1973г. Бурски установява, че един от далечните прадеди на Левски се е казвал Драгой (1600 – 1680). Този Драгой е имал син Видул (1650 – 1730), а Видул син Кръстил (1709 – 1741). Кръстил бил обесен в Цариград през 1741г. понеже се събрал с “Атанаса болярина от Арбанас, та побратимили са да свалят султана”.

От своя страна Кръстил имал двама сина Видул и Тудур (Тодор). Видул бил убит от турците през 1758г. в Пловдив, а Тудур е преписвачът на Паисиевата история. Видул е имал син Кунчо. (според стогодишната баба Стояна Димова, Кунчо е син на Тудур а не на Видул) Този Кунчо според Данаил Кацев-Бурски е дядото на Васил Левски.

За рода на Апостола е запазен и един ръкопис от неизвестен автор. Този ръкопис, писан около 1902г., е намерен сред книжата на черквата в с.Песнопой (Пловдивски окръг) и през 1941г. предаден на Военноисторическия музей в София, и още същата година публикуван от Бурски. Ръкописът е съставен по сведения, събрани от Яна сестрата на Левски, и от други стари карловци, този ръкопис потвърждава почти изцяло … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

Снимки на Васил Левски (йеродякон Игнатий)

Няма българин който да не знае кой е Васил Левски, но малко са тези които познават в подробности живота му, идеите му и пътя на неговата борба. Още повече забулени в съмнения и мистификации са някои вероятни снимки на Васил Левски.

Общоприето е че той е роден на 6 юли, стар стил, 1837г. От десетина години обаче си пробива път една нова теза, а именно че се е родил през 1846г.

На тази снимка, според откривателят ѝ Александър Александров, са заснети Георги Странски и Васил Левски (отдясно). Тя е правена (пак според него) през 1864г, тоест ако приемем годината 1846 за рожденна дата на Апостола, тук той трябва да е 18 годишен.

За съжаление откривателят не разкрива подробности как я е открил и по какво съди, че на снимката е Дякона Левски. Тя за пръв път е публикувана във вестник „Посланик“ бр.27 от декември 1996г. Дали това е поредната мистификация бъдещето ще покаже.

Това не е първото откритие на г-н Александров, той от дълго време се занимава с издирване на фотографии на наши бележити личности, като по-голямата част от тях са доказано автентични.

Тези факти дават някаква доза достоверност на твърдението му, но то все още не може да се … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ