post

Апарат на Голджи и лизозоми – устройство и функции

Апаратът на Голджи (наричан още телце или комплекс на Голджи) е едномембранен комплекс от свързани плоски цистерни и везикули, която се среща в еукариотните клетки. Открит е през 1897 и описан през 1898 година от италианския учен Камилио Голджи, на чието име по-късно е кръстен и самият органел.

В процеса на изучаване на нервни клетки, ученият установява под светлинен микроскоп наличието на мрежовидна структура с мехурчета. Това станало възможно след като приложил разработената от него техника за белязане със сребро. Тъй като маркирането с тази техника невинаги било успешно, в научните среди имало известни подозрения, че наблюдаваният от Голджи органел може да е просто артефакт. Тези съмнения били окончателно разсеяни през петдесетте години на XX век с приложението на електронната микроскопия.

Апарат на Голджи –  устройство

Видимата под електронен микроскоп структура на апарата на Голджи е регистрирана от Далтон и Феликс. Основна структурна единица на апарата на Голджи е диктиозомата. Диктиозомата представлява 4 – 6 разположени една над друга сплеснати  едномембранни цистерни, около които се намират различен брой везикули.

При бозайниците цистерните се поддържат в свързана структура от микротубули, а при растенията – от актинови микрофиламенти. Разстоянието между отделните цистерни е 10 … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ