post

Вирус – устройство и размножаване. Видове вируси.

Вирус е неклетъчна форма на живот, която се размножава единствено в живи клетки – гостоприемници на различни видове организми. Вирусите инвазират както хора и животни, така и растения и прокариоти, като „превземат” клетките им и използват техните органели, за да произвеждат вирусните структури.

Превземайки клетките-гостоприемници, вирусите стават причинители на редица болести по различните видове организми. За съществуването на болестотворни агенти с размери, много по-малки от тези на бактериите, учените подозирали много преди да установят точното устройство и механизъм на инфекция на вирусите.

Откриване на вирусите

През 1892 година руският биолог Дмитри Ивановски установява, че заболяването по тютюневите листа (днес наричано вирус на тютюневата мозайка – детайлно проучен вирусен модел) не се причинява от бактерии, а от по-микроскопични патогени. Хипотезите за небактериалните патогени били доразвивани в следващите години от много изследователи: холандецът Мартин Бейжеринк забелязал, че тези патогени се развиват само в живи клетки на гостоприемника, а Фредерик Туорт и Феликс д’Ерел открили, че могат да инфектират дори бактерии.

Съществуването на тайнствените микроорганизми обаче се потвърждава категорично едва през 1931 година, когато немските инженери Ернст Руска и Макс Кнол успяват да получат първите изображения на вируси чрез електронен микроскоп. Оттогава са открити множество видове вируси, разпространени по цялата планета и виреещи … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ