post

Младотурската революция от 1908 г.

Младотурската революция е осъществена като военно-съпротивителна инициатива от младотурското движение, което възниква в края на XIX век в Османската империя. То си поставя за цел да въведе конституционно управление в страната.

Болният човек на Европа

В края на XIX и началото на XX век Османската империя е изключително изостанала в сравнение с останалите европейски държави, както в областта на науката и културата, така и в степента на икономическо и политическо развитие.

Деспотичният султански режим задушава всяка възможност на населението да оказва влияние върху политическите решения. Това е причината в турското общество да се образуват съпротивителни групи, които целят да извоюват модерни тенденции за развитите в своята родина.

Създаване на младотурското движение

Движението на „младите турци“ се формира от средите на военните, предимно от младши и среден офицерски кадър. Названието „млади“ е използвано от много национални революционни движения в цяла Европа през XIX век. Най-популярното от тях е „Млада Италия“ на Джузепе Мацини и Джузепе Гарибалди взело участие при обединението на Италия.

През 1889 г. във Военномедицинското училище в Истанбул е основана тайната младотурска организация „Единение и прогрес“. Впоследствие се създават множество клонове предимно във военните и специализираните граждански училища.

Дейността на „Единение и прогресПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ