post

IБ група (Първа вторична подгрупа) – 11 група на ПС

IБ група (11 група) на Периодичната система (Менделеевата таблица) включва химичните елементи мед (Cu), сребро (Ag), злато (Au) и рентгений (Rg). При всички тях, се запълва d-подслоя на предпоследния електронен слой и имат един електрон в s-подслоя на последния си слой (обща електронна формула [предходен благороден газ]nd10s1).

Рентгений (Z=111) е изкуствено създаден радиоактивен елемент от IБ група, който отсъства в късопериодната Менделеева таблица на сайта, но може да бъде видян в дългопериодната. Той засега няма никакво приложение или значение за човека и природата, затова няма да бъде разглеждан тук.

Благородни метали от  IБ група

злато IБ група

златни бижута

Златото е благороден метал, наситено жълто на цвят с метален блясък и изключително слаба реактивоспособност. Отличава се с много добра топло- и лектропроводимост, ковкост, изтегливост, както и с пълна корозионна устойчивост. То не реагира с кислорода във въздуха.

Съществуват няколко смеси от киселини, които могат да разтварят злато, но най-подходящата от всички е царската вода (азотна киселина + солна киселина  в съотношение 1:3):

Au + 4HCl +HNO3 → NO + 2H2O + H[AuCl4]

Златото на Земята е разсеян елемент, който има изключителна стойност за човека още от дълбока древност. Освен като разплащателно средство, този метал се използва и в качеството му на проводник в съвременните високи технологии. В един рационален свят, златото би било по-скъпо дори и от диамантите, поради простата причина, че диаманти могат да се произвеждат фабрично.

сребро IБ група

сребърен поднос

Среброто също е благороден метал и подобно на златото се е използвал в миналото и днес като разменно разплащателно средство (пари). На цвят е почти бяло с метален блясък. Отличава се с много добри ковкост, изтегливост, топло- и електропроводимост.

В реакционно отношение е малко активно от златото. То може да реагира при нагряване или високо налягане с кислорода във въздуха. В резултат на реакцията се получава тъмно оксидно покритие, което възпрепятства понататъшното окисление. Така се прави среброто „Стърлинг“ за накити.

4Ag + O2 → 2Ag2O

Пак в присъствие на кислород, среброто може да взаимодейства с диводороден сулфид и да потъмнее при получаването на покритие от сребърен сулфид.

4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S +  2H2O

Среброто може да реагира с концентрирани киселини, които са силни окислители като например азотната. От получения сребърен нитрат могат да се получават други сребърни съединения.

Ag + 2HNO3 → AgNO3 (сребърен нитрат) + NO2 + H2O

Среброто е най-разпространеният благороден метал. Доста често влиза в състава на сребърни сплави, в това число и със златото.

Мед – IБ група

Повече информация за мед може да получите от публикацията: Мед и металургия на медта

медта се използва дори за кухненски съдове и готварска посуда

медта се използва дори за кухненски съдове и готварска посуда

Медта, червена цвят, тя е най-твърдият метал от IБ група и подобно на другите два метала е с много добра ковкост, изтегливост, топло- и електропроводимост. Заради тези си качества, малко по-широкото си разпространение и по-ниската си себестойност от златото и среброто, тя се използва като главен проводник на електричество за всички технологични нужди на Земята.

Този червен метал в миналото е бил фактор, който е повлиял развитието на човешка цивилизация още в праисторическите времена и затова днес съществува цяла историческа епоха наименувана на него. Много съвременни продукти продължават да се изработват от или да съдържат в себе си мед.

Освен чистата мед, може да се използва и такава, която е в метална сплав – бронз, медно-никелова или месингова. Най-старата позната на човека сплав е бронзовата (с калай). Нейната широка употреба в Древността, също е причина една отделна историческа епоха да носи названието ѝ. Бронзови са били например оръжията и броните на спартанците.

От IБ група на Периодичната система само медта реагира директно с кислорода. Със сярата също взаимодейства пряко. И в двата случая е необходимо нагряване. С халогенните елементи тя реагира при обикновени условия.

Медните соли и съединения също намират приложение в човешката дейност. Например медният сулфат кристалохидрат се използва под тривиалното название син камък като фунгициден препарат в градинарството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!