post

Панкреас. Хормони на панкреаса – инсулин и глюкагон

Панкреас (задстомашната жлеза) е орган с екзокринни и ендокринни функции в организма. Екзокринната секреция на човешкия панкреас се състои в синтез и отделяне на храносмилателни ензими. Те се изливат в дванадесетопръстника чрез панкреатичния сок и участват в разграждането на хранителните вещества до по-малки молекули. Ендокринната секреция на хормони от панкреаса се изпълнява от няколко вида жлезисти клетки.

Панкреас – устройство

Човешкият панкреас се намира зад стомаха в коремната кухина. Именно на това разположение се дължи названието задстомашна жлеза. Частта с ендокринни функции е малък процент от органа – около 1,5%. Тези участъци се наричат Лангерхансови острови и се откриват пръснати из целия панкреас.

Лангерхансовите острови са богато кръвоснабдени, за да се улесни отделянето на панкреатичните хормони в кръвта. В тях се различават четири вида клетки с ендокринна функция. Алфа-клетките представляват до 25% от островните клетки. Те произвеждат хормона глюкагон. Бета-клетките заемат най-голяма площ в Лангерхансовите острови – до 60%. Те синтезират хормона инсулин. Делта-клетките са отговорни за синтеза на соматостатин. F-клетките произвеждат панкреатичен полипептид. Алфа, делта и F-клетките заемат периферията на Лангерхансовите острови. Бета-клетките се намират във вътрешната част на островите.

Хормони на панкреаса – същност и биологични ефекти

Действието на панкреатичните хормони е насочено … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Щитовидна жлеза. Хормони на щитовидната жлеза.

Щитовидна жлеза е една от жлезите с вътрешна секреция (ендокринни). Намира се в областта на шията, пред трахеята под щитовидния хрущял на гръкляна. Формата ѝ наподобява особен тип древногръцки щит, което е причина за нейното название.

Щитовидните хормони са трийодтиронин3), тироксин4) и калцитонин. Хормоните на човешката щитовидна жлеза играят огромна роля в метаболитните процеси, растежа и развитието на организма. Калцитонинът в частност, участва в регулацията на калциевата хомеостаза.

Щитовидна жлеза – устройство

Тя има два дяла, свързвани посредством тесен провлак. Главната структурна и функционална единица на човешката щитовидна жлеза е фоликулът. Щитовидният фоликул е изграден от единичен слой епителни клетки с кубична форма. Фоликулните клетки заграждат малко пространство. Това пространство е изпълнено с желеподобно вещество – колоид.

Главната съставка на колоида е протеинът тиреоглобулин. Тиреоглобулинът е основен субстрат за производството на щитовидните хормони. Всеки щитовиден фоликул е заобиколен от гъста мрежа от капиляри. Във всяка щитовидна жлеза има и парафоликулни клетки. Тези клетки притежават по-големи размери и се разполагат между отделните фоликули.

Синтез на хормони от щитовидната жлеза

Трийодтиронинът и тироксинът се синтезират в щитовидните фоликули. Тези хормони са производни на аминокиселината тирозин. Тироксинът се произвежда в по-голямо количество, … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Кръвоносни съдове и кръвообращение

Кръвоносни съдове – представляват тръбовидни структури, които се свързват помежду си и образуват сложна мрежа. Те заедно със сърцето съставят сърдечно-съдовата система. Тя осигурява цикличното движение на кръвта в цялото тяло – кръвообращение. Благодарение на сърдечно-съдовата система, до тъканите се доставят кислород, хранителни вещества, а от тях се отвеждат ненужните продукти на метаболизма.

Кръвоносни съдове – устройство

Стените на всички кръвоносни съдове са изградени от три слоя. Външният слой (tunica adventitia) е от съединителна тъкан. Главният протеинов компонент в този слой е колагенът. Средният пласт (tunica media) на стената е изграден от гладко-мускулна тъкан. Благодарение на съкращенията на гладката мускулатура кръвоносните съдове могат да променят размерите на лумена (отвора) си.

Най-вътрешната част (tunica intima) от стената на кръвоносните съдове е съставена от ендотел – вид епителни  клетки. Ендотелните клетки изпълняват много важни функции. Тези клетки служат като бариера между кръвта и тъканите, участват в процесите на кръвосъсирване и регенерация на кръвоносните съдове. Ендотелът покрива субендотелния пласт от тънка съединителна тъкан. Под субендотелния слой се разполага еластична мембрана.

Видове кръвоносни съдове

В състава на съдовата система влизат няколко вида кръвоносни съдове. Те се различават по своите размери, устройство и функции в кръвообращението.

Артериални съдове

ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ
post

Тромбоцити и кръвосъсирване

Тромбоцити – те са част от формените елементи на кръвта. Наричат ги още „кръвни плочици”. Основната им роля в организма е свързана с кръвосъсирването. Те представляват дискове с овална форма и диаметър до 4 µм. Тромбоцитите са безядрени клетъчни фрагменти, които произлизат от гигантски полиплоидни клетки в костния мозък – мегакариоцити. От една мегакариоцитна клетка чрез фрагментация се получават до осем протромбоцита. Протромбоцитите се раздробяват до по-малките тромбоцити при преминаването им в периферните кръвоносни съдове.

Тромбоцити – устройство

При всички тромбоцити липсват ядра и следователно не притежават репродуктивни способности. Въпреки това те са функционално активни клетъчни елементи.  Тромбоцитите имат две структурно различни зони. Периферният участък е по-светъл и се означава като хиаломер. Централната по-тъмна зона се нарича грануломер. В тази зона са разположени т. нар. алфа-гранули и тромбоцитните органели. Някои от алфа-гранулите са богати на калциеви йони, серотонин, фосфати и АТФ. Други съдържат фибриноген, фирбонектин и други протеини, участващи в кръвосъсирването. ю

Органелите на тромбоцитите включват лизозоми, гликогенови везикули, фрагменти от ендоплазмен ретикулум (ЕПР) и апарат на Голджи. Частите от ЕПР и апарата на Голджи позволяват на тромбоцитите да складират калциеви йони и да произвеждат множество ензими. За изпълнението на тромбоцитните функции от голямо значение е … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Лимфоцити – имунни свойства. Видове имунитет

Лимфоцити – това са вид агранулирани бели кръвни клетки с ключова роля в имунитета на организма. Те се откриват в най-големи количества в лимфните възли, сливиците, слезката, тимуса, а също в лимфни струпвания в дихателните и пикочо-половите пътища. Техният произход е от хемопоетичните стволови клетки на костния мозък. Всички лимфоцити се делят на три основни групи – В-лимфоцити, Т-лимфоцити и клетки – естествени убийци (natural killer cells).

В-лимфоцити и антитела

Диференциацията на стволовите клетки до В-лимфоцити се осъществява в костния мозък. По клетъчната мембрана им се експресират (образуват) трансмембранни рецептори наречени антитела. Всеки имунокомпетентен В-лимфоцит произвежда антитела, специфични към определен вид антигени. Антигенът представлява структура, която организмът разпознава като чужда и опасна за самия него. Най-често това са протеинови молекули на патогенни агенти.

Строеж на антителата

Антителата са имуноглобулини (Ig) – гликопротеини с четвъртична структура. Всички антитела имат две тежки (Н, от heavy) полипептидни вериги и две леки (L, от light) вериги. Двете тежки вериги се свързват помежду си чрез нековалентни химични връзки. Познати са пет вида тежки вериги: α, δ, ε, γ и µ. Видът на тежката верига определя принадлежността на антитялото съответно към класовете IgA, IgD, IgE, IgG и IgM.

Всяка тежка верига е съставена от … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Кръв – еритроцити и хемоглобин. Кръвни групи

Кръв – представлява вид течна съединителна тъкан, която е част от вътрешната течна среда на организма. Тя е от изключително значение за нормалното съществуване на сложно устроените многоклетъчни организми – безгръбначни и гръбначни. Загубата на кръв от човек, дори количество около 20%, може да доведе до трайна мозъчна увреда или смърт.

Кръв – същност и функции

Кръвта е съставена от формени елементи (кръвни клетки), които плуват в течна среда – кръвна плазма. Тя изпълнява редица важни функции в тялото – транспортна, защитна, регулаторна.

Транспортната функция се определя от преноса на вещества и газове из цялото тяло. Благодарение на циркулацията на кръв в тъканите, там се извършва газова и хранителна обмяна, както и обмяна на крайни метаболитни продукти, витамини, микроелементи и др.

Защитните функции на кръвта включват имунните реакции, които помагат на организма да се справи с патогени и кръвосъсирването при нараняване. Тя има роля и в процесите на регенерация при увреждане на различни тъкани.

Регулацията и поддържането на хомеостазата на организма (състоянието на относителното постоянство на вътрешната течна среда) е невъзможно без участието на кръв. Тя изпълнява своята регулаторна функция като пренася хормони, растежни фактори и други активни молекули до различни тъкани и органи. Контролирането на телесната температура, концентрацията … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ

post

Европейски див заек – клас Бозайници

Видът Европейски див заек (Lepus europaeus) принадлежи към клас Бозайници, надклас Четирикраки при подтип Гръбначни животни. Подобно на всички четирикраки животни, той има 4 петопръстни крайника и е приспособен за живот в сухоземна среда.

Това, което е характерно само за клас Бозайници е, че те са живораждащи и притежава способността да бозаят (млекопитаещи). В зародишния период, плодът се изхранва с помощта на плацента, като изключение правят подклас Първични бозайници (птицечовка, ехидна). Те снасят яйца, подобно на своите предшественици влечугите.

Тялото на бозайниците притежава космена покривка, а кожата е богато снабдена с жлези. Освен подкласовете Първични бозайници и Низши бозайници (кенгуру, коала), всички останали имат постоянна телесна температура. Сърцето е снабдено с пълна камерна преграда и кръвта се движи в два кръга на кръвообръщение.

Най-голямата еволюционна придобивка на бозайниците е силно развитият им главен мозък. Въпреки че форми  на интелигетност се наблюдават при влечугите (велосирапторите в миналото) и птиците (гарваните), тя не може да се сравни с тази при някои видове бозайници (слон, делфин, примати).

Двигателна система на Европейски див заек

Двигателната система на вида Европейски див заек като и на всички бозайници се състои от пасивна и активна част.

Скелет на заек (пасивна част)

Скелетът на европейският див заек, може … ПРОЧЕТИ ЦЯЛАТА ПУБЛИКАЦИЯ