Химия

химия, химични реакции

химия

Обща  и неорганична химия

 1. Атом
 2. Химични елементи
 3. Периодична система и Периодичен закон
 4. Химична връзка
 5. Окислително-редукционни процеси
 6. Вода
 7. Метали – обща характеристика
 8. Оксокиселини
 9. Хидроксиди
 10. Оксиди
 11. Соли
 12. Въведение в термодинамиката.
 13. Термохимия
 14. Скорост на химичните реакции
 15. Химично равновесие
 16. Агрегатни състояния
 17. Адсорбция
 18. Катализа
 19. Водородни съединения (хидриди)
 20. Дисперсни системи – разтвори
 21. Колоидно-дисперсни системи (колоиди)
 22. Електролитна дисоциация
 23. Киселини и основи – електролити, водороден показател pH
 24. Хидролиза и реакции на електролити
 25. Електролиза
 26. Галваничен елемент

Органична химия

 1. Изомерия
 2. Електронни ефекти в молекулите (индукционен и мезомерен)
 3. Алкани
 4. Алкени
 5. Алкини
 6. Арени
 7. Халогенопроизводни на въглеводородите
 8. Хидроксилни производни (алкохоли и феноли)
 9. Карбонилни производни (алдехиди и кетони)
 10. Амини
 11. Карбоксилни киселини
 12. Аминокарбоксилни киселини (Аминокиселини)
 13. Въглехидрати
 14. Нуклеотиди – АТФ, НАД, ФАД

Неорганична химия

 1. I А група (Първа главна подгрупа) на Периодичната система
 2. II А група (Втора главна подгрупа) на Периодичната система
 3. III А група (Трета главна подгрупа) на Периодичната система
 4. IV А група (Четвърта главна подгрупа) на Периодичната система
 5. V А група (Пета главна подгрупа) на Периодичната система
 6. VI А група (Шеста главна подгрупа) на Периодичната система
 7. VII А група (Седма главна подгрупа) на Периодичната система
 8. I Б група (Първа вторична подгрупа) на Периодичната система
 9. II Б група (Втора вторична подгрупа) на Периодичната система
 10. Сярна киселина
 11. Фосфорна киселина
 12. Борна киселина

Още химични публикации

 1. Химично инженерство – въведение и понятия (1)
 2. Химично инженерство – масообменни процеси (2)
 3. Химичен анализ
 4. Сплави. Легиране. Прахова металургия
 5. Текстилни материали с техническо предназначение
 6. Сапун и видове сапуни
 7. Методи за получаване на метали
 8. Чугун и металургия на чугуна
 9. Стомана и металургия на стоманата
 10. Мед и металургия на медта
 11. Стъкло и производство на стъкло
 12. Керамика и керамични изделия
 13. Корозия и защита на металите от нея
 14. Почва и почвообразуване
 15. Атмосфера – химичен състав

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!