post

Стоманена вълна и батерия – палене на огън

Стоманена вълна се използва най-често под формата на тел за миене на чинии. Тя има абразивен характер и се употребява за изтъргване на налепнали или загорели съдове. Практическото ѝ приложение не се ограничава само в бита. Стоманената вълна може да бъде полезна навсякъде където е необходимо. Едно от редките ѝ приложения е да се използва за палене на огън в екстремни ситуации.

Палене на огън със стоманена вълна и батерия от девет волта

деветволтова батерия и стоманена вълна (тел за миене на съдове)

деветволтова батерия и стоманена вълна (тел за миене на съдове) – на снимката се виждат горящите железни нишки, след като са били допряни до двата полюса на батерията

Обикновено, когато става дума за желязо, никой не го приема като горим материал, който може да започне и да поддържа горенето на огън. На практика обаче, ако са налични много тънки железни или стоманени нишки и висока температура се наблюдава запалване.

Обикновената клечка кибрит не осигурява необходимите температури, защото гори при приблизително 700 градуса по Целзий. За запалването на желязото са необходими близо 3000°С. Те могат да бъдат достигнати по два различни пътя.

Най-популярният начин за запалване на стоманена вълна (тел за миене) е с помощта на батерия от 9V. Тъй като двата ѝ полюса са един до друг, те могат лесно да се допрат до стоманените нишки. Така се образува късо съединение, при което батерията за кратко време доставя големи количества енергия. Нишките на използваната стоманена вълна се нажежяват рязко и се запалват, но без пламък. Горенето може да се насърчава с леко подухване и доставяне на кислород.

Към запаленото желязо се прибавят лесно горими материали като хартия, памук, брезова кора и др. Веднъж появят ли се пламъци се слагат съчки и огънят е готов.

добавяне на разпалки към горящата стоманена вълна

добавяне на разпалки към горящата тел

Ако под ръка няма налична деветволтова батерия, то от фенерче могат да се употребят две или три батери от по волт и половина. Те трябва предварително да се свържат последователно както са били във фенера. За целта може да се използва тиксо, изолирбанд, левкопласт или други помощни материали.

Тъй като се образува твърде дълга батерия и полюсите са раздалечени, за да се даде на късо от стоманената вълна трябва да се изпреде тънка нишка, която да ги свърже. Укъсяването се осъществява в непосредствена близост до телта. Този метод е малко трудоемък, но той би могъл да замени деветволтовата батерия.

Използването на батерии на късо може да им нанесе непоправими щети и да ги направи негодни за по-нататъшна употреба.

Палене на стоманена вълна с огниво (магнезиева запалка)

огниво (магнезиева запалка)

огниво (магнезиева запалка)

Паленето на огън с огниво е лесна работа, особено ако има наличен добър искроуловител. Обикновено това е целулоза (намачкан хартиен лист, памук, пухчета от растения и пр.), черен въглен, стърготини борина или кора от бреза. Проблемът на всички тях е, че могат лесно да се измокрят и трудно да се подсушат. В тези случаи отново може да се използва стоманена вълна.

Тъй като магнезиевото огниво отделя запалени метални стружки, които горят при 3000°С, с него не е никак трудно да бъде запалена телта за миене на чинии. Ако обаче тя е мокра, това ще ѝ попречи да хване искра. Затова е задължително да се подсуши добре преди опит да се запали. Веднъж запалена стоманената вълна, към нея отново се добавят разпалки и след тях дори и влажните клечки и съчки ще се запалят, стига да не се задушава огъня.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!