Сигнална свирка от дърво

Сигнална свирка от дърво може да се направи в качеството на играчка за деца или в случай нужда при екстремна ситуация. Двете необходими за целта неща са джобно ножче и подходящо дървено клонче. Най-популярните дървета за целта в България са върбата и ореха.

Избор на дърво за сигнална свирка

За да се направи сигнална свирка бързо и без усилия, важното е кората да се отделя с лекота от дървесината. Това обикновено е най-лесно през пролетта, когато соковете изпълват растенията. Но дори и през късното лято могат да се открият подходящи клончета за свирки. Те трябва да са достатъчно зелени, за да имат мъзга (сок) и достатъчно зрели, за да се е обособила самостоятелна дебела кора.

сигнална свирка от дърво

орехова клонка за сигнална свирка

Желателно е клончето избрано за сигнална свирка да не е по-дебело в диаметър от една монета 20 стотинки. Също така трябва да има минимум 5-6 сантиметра междувъзлово пространство без чепове и дефекти. В единия край ?(приема се за преден) клончето се скосява както е показано на изображението, за да е удобно за лапане. Казано другояче – оформя се мундщука (наустника) на свирката.

Отделяне на кората

На 5-6 сантиметра от предния край кората кръгово се обрязва с ножчето, така че да не се свързва с останалата кора. Накрая в горната част на свирката, на разстояние приблизително два сантиметра от началото, се изрязва малко кора с формата на полукръг. Целта е да се получи малък отвор, от който да излиза въздухът и съответно звукът.

Следващата стъпка е внимателно да се отдели кората. За целта тя трябва добре да се очука с дървена клонка или овална дръжка на нож. Ударите е необходимо да са достатъчно силни, за да се отлепи от дървесината и достатъчно слаби, та да не се сцепи кората. Очуква се цялата повърхност внимателно. Клончетата с много мъзга ще се извадят лесно от кората си. Тя просто се дърпа силно, но не рязко и се усуква внимателно – първо в едната, после в другата посока.

дървена сигнална свирка

Извадена кора и издялана дървесина погледнати отгоре. На малкото изображение се вижда напречно мундщука с отвора на въздушния тунел

Клонките с малко сокове са по-трудни и искат повече удари и сила при изваждането. Но понякога дори това не е достатъчно. Затова в случай на крайна нужда е възможно коремчето на свирката внимателно да се разпори и кората още по-внимателно да се отлепи без да се поврежда.

Оформяне на дървесината

В горната страна на дървесината, там където се пада дупката на кората, трябва да се издяла голям улей. От страната, където бъдещата сигнална свирка ще се надува, улеят е необходимо да бъде с перпендикулярен праг. Откъм задната част той трябва да образува полегат скосен склон.

дървена свирка

Страничен изглед на оголената издялана дървесина

Отнемането на дървесина продължава докато се мине средата на клонката (централния проводящ цилиндър). Дължината на скосения склон трябва да е около два сантиметра. Различните по размер и дълбочина улеи дават различен звук. Всеки може да експериментира с това, когато въпросът не е на живот или смърт.

Последната стъпка е да се издяла въздушен тунел, който да свързва наустника с улея. Обикновено това се прави като се отстрани съвсем малко дървесина от горната част на мундщука – равномерно по цялата му дължина. Така отгоре той става плосък вместо дъговиден.

Сглобяване на сигнална свирка от дърво

Сглобяването става по обратния начин, по който е извадена кората. Тя трябва да се напасне точно там където е била и преди това. Ако улеят е издялан добре, вертикалният му ръб ще съвпадне с началото на отвора на кората и ще се получи много добра сигнална свирка.

сигнална свирка от дърво

Сглобяване на сигнална свирка

В случаите, когато кората е разпрана коремно, наместването става съвсем малко по-трудно. За използване при екстремни условия тя трябва да се притиска плътно о дървесината, за да бъде издаден добър звук. При други обстоятелства може да се стегне с изолирбанд или тиксо и ще свири не по-зле от здравата свирка.

Когато дървената част под кората се счупи, достатъчно е двете парчета да се наместят правилно и после да се вкарат в кората без да се разместват. Практиката показва, че ако едната част е повредена, проблемът може да се компенсира от другата донякъде. Но когато и двете части са повредени, по-добре е да се издяла нова пищялка.

сигнална дървена свирка

завършената свирка показана на снимките е с коремно разпрана кора и затова е обвита с изолирбанд, което не променя качествата ѝ

Предимството на този вид сигнална свирка от дърво е, че е безплатна и се изработва за по-малко от 10 минути. Най-големият ѝ недостатък е, че до ден или най-късно до два тя ще спре да свири и ще загуби качествата си. Причината често е деформирането на кората в резултат на съхнене. Тогава ще трябва да се издяла нова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!