Общи условия

онлайн реклама

Условия за ползване

Уебсайтът www.abritvs.com (който може да бъде наричан още abritvs.com, Абритус.ком или само сайт) и съдържанието на неговите страници са частна собственост. Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между собствениците на www.abritvs.com и потребителите (читатели), които използват неговото съдържание (което може да бъде наричано още материали, информация или информационни ресурси).

1. Същност на сайта

1.1. Какво е Абритус?: Abritvs.com е образователен уеб сайт, който предлага теоретична и приложна информация в множество сфери от човешката дейност. 

1.2. Каква е целта на Абритус?: Abritvs.com прави познанието достъпно.

1.3. С какво може да бъде сравнен Абритус?: Abritvs.com е едновременно теоретичен учебник и практично ръководство.

1.4. С какво Абритус е по-различен?: Abritvs.com предлага информацията на достъпен и ясен език, за да бъде разбираема и лесна за усвояване.

1.5. Абритус.ком си запазва правото да публикува на страниците си всяка информация, която намери за добре и която е в съгласие със законите на страната. Това НЕ включва информация, която представлява държавна тайна, индустриален шпионаж, престъпление по смисъла на закона или е обект на чуждо авторско право.

2. Авторски права и собственост на съдържанието

Всички материали, намиращи се на домейна на www.abritvs.com и прилежащите му поддомейни, са собственост на притежателя (собственик) на същия домейн. Това включва, но не се ограчива до текстовете, изображенията и мултимедийното съдържание.

2.1. Ако някой от материалите или дигиталните продукти не е притежание на собствениците на уебсайта, то към него задължително се отбелязва лицензът, под който той е публикуван и държателят на авторските му права. В случай, че на www.abritvs.com бъде публикувано съдържание в нарушение на чужди авторски права, собствениците на сайта ще отстраняват въпросния материал незабавно, след като бъдат представени безспорни доказателства от страна на праводържателя.

2.2. Уважението и зачитането на авторските права е от изключителна важност за www.abritvs.com. За нарушения и контакти по въпроса да се използва електронната поща: abritvs.com@gmail.com. Претенции отправени под друга форма (коментари) няма да бъдат разглеждани и ще се санкционират като спам.

3. Използване на съдържанието от потребителите

3.1. Съдържанието на www.abritvs.com може да бъде използвано единствено с образователна цел и задължително с нетърговска цел. Материалите публикувани на страниците на сайта не могат да се използват с комерсиални цели без съгласието на собственика на abritvs.com, като това включва, но не се ограничава до софтуер, уебсайтове, вестници, списания, учебници, книги, реклами, сериали, филми, телевизионни материали, репортажи, публични платени събития, конференции и други. За комерсиална цел се счита всяка, при която се изкарват пари и/или се получават материални придобивки от какъвто да е вид.

3.2. Препубликуването на материали от www.abritvs.com на страниците на друг уебсайт е напълно забранено! Използването на цитати, не може да надхвърля 100 думи и задължително трябва да е съпроводено с посочване на източника (референция). Всяка референция трябва да включва активен линк към цитирания материал, който да съдържа в себе си заглавието на статията или домейна на сайта.

3.4. Използването на материали от abritvs.com с търговски (комерсиални) цели става задължително със съгласието на праводържателя (собственикът на сайта) и се удостоверява посредством писмен договор между двете страни. Липсата на законен писмен договор се счита за нарушаване на авторските права и кражба на интелектуална собственост от страниците на abritvs.com.

3.5. При нарушения на авторските права и сродните на тях, които са свързани с материалите притежавани от www.abritvs.com и са законно притежание на собственика на сайта, потърпевшата страна си запазва правото да търси съдебна и наказателна отговорност според действащото законодателство на територията на Република България и в страните от Европейския съюз.

4. Отказ от отговорност

4.1. Абритус.ком се стреми да предоставя достоверна и точна информация на своите читатели. Въпреки това, собственикът на  www.abritvs.com и авторите на сайта не се ангажират по никакъв начин това да бъде постоянен и непрекъснат процес. В допълнение, предоствяната информация не създава никакви формални взаимоотношения между, от една страна собственикът на сайта и авторите, а от друга страна потребителите, с изключение на посочените в Условията за ползване взаимоотношения.

4.2. Публикуваните материали на страниците на www.abritvs.com са изцяло добронамерени и нямат за цел да допринесат каквато и да е вреда на читателите и/или хора, животни и собственост свързани с тях. Ползването на информацията от публикациите и произтеклите от това последствия са изцяло отговорност на читателите на сайта.

4.3. Собственикът на www.abritvs.com, администраторите, инвеститорите и авторите на всички публикувани материали НЕ носят никаква отговорност:
– за щети от какъвто и да е вид, възникнали или свързани с проблеми при функционирането на сайта www.abritvs.com.
– за директни или косвени щети, загуби или пропуснати ползи, произтекли в резултат на използването на информацията публикувана на страниците на www.abritvs.com.
– за здравословни проблеми, телесни щети или настъпил летален край в резултат на използване на сайта www.abritvs.com и приложената в него информация.
– за незаконни действия на потребителите на www.abritvs.com, дори те да са използвали сайта по позволен или непозволен според Условията за ползване начин.

4.4. Информацията на страниците на www.abritvs.com се публикува „във вида, в който е“ и не е обвързана с гаранции от какъвто и да е вид. Собственикът на сайта и авторите на материалите, не дават никакви гаранции, че изложената информация ще удовлетвори нуждите и изискаванията на отделния читател или на цяла група потребители. Начинът на използването на информацията е изцяло отговорност на читателите, както и произтеклите резултати от това.

4.5. Собственикът на www.abritvs.com, администраторите, инвеститорите и авторите на всички публикувани материали НЕ дължат компенсации от какъвто и да е вид (морални или материални) на потребителите на сайта. Това е в сила при всякакви обстоятелства и събития, свързани пряко или косвено и касаещи употребата на информационните ресурси на abritvs.com. Всеки ползва сайта на своя отговорност!

5. Контрол над информацията и изменения в условията за ползване

5.1. Собственикът на www.abritvs.com, администраторите и авторите на сайта притежават пълните права да решават каква информация ще бъде публикувана на страниците на уебсайта. Също тяхно неотменимо право е да отстраняват или редактират всеки материал, информационен източник, изображение или др. За подобни  действия не се дължат или предвиждат предупреждения, обяснения или компенсации от какъвто и да е вид за потребителите.

5.2. Собственикът на www.abritvs.com и администраторите на сайта притежават пълните права да администрират и отсраняват коментари с насилствено или злоумишлено съдържание, което не е в съгласие с идеите на сайта. За подобни  действия не се дължат или предвиждат предупреждения, обяснения или компенсации от какъвто и да е вид за потребителите. Всеки опит за тролене ще се санкционира безусловно.

5.3. Ограничаването на достъпа до някои или всички информационни ресурси, намиращи се на домейна на www.abritvs.com, за някои или за всички потребители, е право на собственика и администраторите на сайта. За подобни  действия не се дължат или предвиждат предупреждения, обяснения или компенсации от какъвто и да е вид за потребителите.

5.4. Промяна на Условията за ползване на www.abritvs.com, тяхното допълване и разширяване може да се осъществява едностранно от собственика и администраторите на сайта. За подобни  действия не се дължат или предвиждат предупреждения, обяснения или компенсации от какъвто и да е вид за потребителите. Читателите се задължават всеки път, когато ползват ресурсите на www.abritvs.com, да проверяват актуалните Условия за ползване и да се съобразяват с тях.

6.Поверителност

6.1. Уебсайтът www.abritvs.com не събира лична информация и не предоставя такава на трети страни, освен в следните изключителни случаи:

6.1.1. Уебсайтът www.abritvs.com получава информация за конкретен потребител само в случай, че той или тя остави коментар на страниците на сайта. Естеството на информацията съдържа единствено името, електронната поща предоставена от потребителя и неговият IP-адрес. Тези данни могат да бъдат използвани за контакт с коментиращия потребител или да бъде блокиран по IP-адрес при решение от страна на администраторите.

6.1.2. Уебсайтът www.abritvs.com не предоставя информация на трети страни под никакъв предлог! Изключение може да бъде направено в случай, че бъде издадена съдебна заповед, в която администраторите на сайта се задължават да предоставят информация за потребителски IP-адрес на следствените органи и прокуратурата.

6.2. Използваните от abritvs.com „бисквитки“ имат за цел да подобрят функционалността на сайта и да осигурят по-добри условия за ползване на потребителите.

7. Недействителност

7.1. Настоящите Условия за ползване се считат за неизменна част от уебсайта abritvs.com и обхващат цялото съдържание на домейна му и поддомейните му. Всеки потребител (читател) приел Условията за ползване на www.abritvs.com се счита за договорно обвързан да ги спазва в съответствие със законите на Република България и в качеството си на добър гражданин.

7.2. Всеки приел Условията за ползване се съгласява, че в случай, че някоя или някои от клаузите (дефиниции, точки) по настоящите Условия за ползване, съответно се окаже или окажат недействителни, това няма да влече недействителност на останалите клаузи. Валидността на останалите части на Условията за ползване няма да бъде засегната от този факт и те ще останат в сила. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената до момента практика.

7.3. Всеки приел Условията за ползване се съгласява, че в случай, че някоя част от Условията за ползване съдържа правописни, граматически и/или стилово-езикови грешки, това не влече недействителност на съответната клауза. Ако в резултат на грешките се създава неяснота в тълкуването на съответната част от Условията за ползване, потребителят приема, че тя се тълкува винаги в полза на собствениците на сайта www.abritvs.com.

8. Несъгласие с Условията за ползване

8.1. Всеки читател (потребител), който не е съгласен с изложените Условия за ползване или с част от тях, трябва незабавно да напусне страниците на www.abritvs.com, неговия домейн и поддомейни, като потребителят НЯМА право да използва по никакъв начин публикуваните на сайта информация и материали от какъвто и да е вид.

8.2. Използването на www.abritvs.com и приложените в него информационни ресурси, представлява автоматично приемане от страна потребителя на Условията за ползване на сайта! Всеки потребител приел Условията за ползване на www.abritvs.com се счита за договорно обвързан да ги спазва в съотствие със законите на Република България и в качеството си на добър гражданин.

за Реклама

Рекламата на страниците на Абритус.ком се извършва посредством рекламни банери. Тя се заплаща на базата на посетените от потребителите страници, на които те са имали възможността да видят рекламните материали за времето на предплатения срок.

Рекламните банери с по-големи размери са по-скъпи, а тези, които са разположени по-надолу на страницата са по-евтини. При наемане на рекламно каре на банер за големи периоди от време, съществуват и големи отстъпки.

Изображенията подходящи за банер трябва да имат разширения: .jpg, .png или .gif; Ако нямате подходящи изображения, ние ще ви изработим такива безплатно. Не се допуска реклама на дейности забранени от закона!

За повече информация и контакти за реклама: abritvs.com@gmail.com