post

Речен рак – тип Членестоноги – клас Ракообразни

Видът Речен Рак (Astacus astacus) приндлежи към клас Ракообразни на тип Членестоноги. Този тип е най-големият животински таксон обединяващ в себе си над 1 200 000 вида. Тялото на представителите му е начленено, като всяка негова част е покрита с екзоскелет от твърда хитинова обвивка. Нейната роля е да защитава меките органи от външни физически и химически увреждания, а също така и от рязко обезводняване.

Всички Ракообразни са не повече от 26 000 вида. Те обитават океаните, моретата и сладководните басейни. Тялото им се състои от главогръд и начленено коремче. Екзоскелетът им освен хитин, може да съдържа  и варовикови отлагания. Най-често предният чифт крайници е видоизменен в големи щипци, които участват в улавянето и разкъсването на храната, както и в борбите между мъжките в размножителния период.

Европейският речен рак (Astacus astacus) е сладководен вид от семейство Astacidae. Той населява ареал ограничаващ се само в рамките на Европа с малки изключения, а Северна Америка се обитава от негов близък „братовчед“ Pacifastacus leniusculus, който е от същото семейство. Река Дунав пък е дом на трети сходен вид – Дунавски рак.

Видът Речен рак е сладководен и обитава плитките участъци на реките, бреговете на естествени и изкуствени езера (язовири) с малка надморска височина, техните тинести, каменисти  и песъчливи дъна или пък корените на дървета прорастнали във водата. Оптималната температура на водата трябва да е около 16-19 градуса по Целзий.

Устройство на тялото на Речен рак

Хитиновата обвивка на речния рак е със зеленикаво-кафяв цвят, но може и да варира, а като се свари става наситено червена. В предната част на главогръда се разполагат чифт големи антени и два чифта антенки, които са сетивни органи. До тях близо се намират очите.

речен рак

речен рак

В долната част на главогръда са разположени ходилните крайници, като първият от тях са видоизменени в щипци. Коремчето има седем членчета. На долната му повърхност се наблюдават чифтни коремни крака, които не служат за ходене, а за задържане на яйцата при женската.  Най-задното членче на коремчето има ветрилообразно разположени пластини, които образуват плавник. С негова помощ ракът се придвижва назад  с рязко плавателно движение.

Хранене и храносмилане

Раците са всеядни животни, чиято храна има както растителен, така и животински произход. Речен рак, който се храни, разкъсва с щипците храната си и я поднася към устата. Там с помощта на челюстите тя се раздробява допълнително и челюстните крачка я въвеждат в устната кухина, където мускулестата глътка я изтласква през през хранопровода в предния дял на двуделен стомах.

Стомахът има дъвкателна функция. Вътрешността му съдържа твърдо хитиново вещество, което спомага стриването на храната до фина каша. После тя постъпва във втория дял на стомаха, който е със смилателна функция. Там се изливат соковете от черния дроб. Смляната храна преминава от него в червото и чернодробните канали, където хранителните вещества се усвояват от организма. Несмлените хранителни остатъци се изхвърлят в околната среда през ануса, който се намира в основата на плавника.

Кръвоносна система на Речен рак

анатомия на Речен рак (Astacus astacus)

анатомия на Речен рак (Astacus astacus)

Кръвоносната система при ракообразните се състои от сърце, гръбна и коремна артерии, капиляри и синкаво-безцветна кръв съдържаща хемоцианин. Тя (системата) е от отворен тип, защото кръвта се излива директно от артериите в телесните празнини между органите.  Кръвта е безцветна и пренася хранителните вещества и кислорода до клетките. Сърцето се разполага в перикардиална празнина дорзално (гръбно) под главогръдния екзоскелет. Хемоцианинът е веществото (подобно на хемоглобина), което се свързва с кислорода и е отговорно за неговото пренасяне.

Дихателна система

Дихателните органи на Европейския речен рак са чифтни хриле разположени латерално (странично) под екзоскелета на главогръда. В тях се извършва обогатяването на кръвта с кислород, който хрилете усвояват директно от водата. Те са защитени от капачета, които ги предпазват от увреждане и изсъхване вечер, когато ракът излиза на сушата.

Отделителна система

Отделителната система при ракообразните се състои от два видоизменени метанефридия (зелени жлези, антенални жлези), разположени двустранно латерално (странично) до стомаха, които се отварят с каналчета в основата на антените. Чрез тях се изхвърлят вредните вещества от кръвта в околната среда.

Нервна система – дразнимост и движение

Нервната система на ракообразните е от ганглиев тип и е представена от коремен нервен ствол състоящ се от нервни влакна и възли (ганглии). В предната част на главогръда нервният ствол образува окологлътъчен нервен пръстен с двойка големи надглътъчни ганглии и двойка подглътъчни ганглии. От възлите излизат множество нерви, които завършват с нервни окончания в сетивните, двигателните и вътрешните органи.

раци

Европейски благороден рак; автор на изображението: Roger Blum

Мускулните тъкани се намират предимно в щипците, ходилните крака и опашката на речния рак. Придвижването напред става с 4 двойки ходилни крака. Придвижването назад е на реактивен принцип, като опашката с плавника се свива рязко напред, изтласквайки воден поток, а тялото отскача в обратната посока съобразно третия закон на Нютон.

Основните сетивнините органи на всеки речен рак са антените, обонятелните и зрителните органи. Всички те са разположени в предната част на главата (главогръда). Очите са от фасетъчен тип, което означава, че са сложно изградени от множество зрителни елементи, носещи названието фасетки.

Полова система и размножаване на Речен рак

Речният рак е разделнополово животно, което ще рече, че мъжките и женските полови органи се намират в отделни индивиди.  Също така се наблюдава полов диморфизъм (визуално отличаване на двата пола), като женската е малко по-малка от мъжкия.

Половите жлези се разполагат непосредствено над червото и точно под сърцето. Оплождането е външно във водна среда. Женската носи яйцата около 4 седмици по долната повърхност на корема си, като използва коремните крака за тяхното задържане.

От оплодените яйца се излюпват младите индивиди, които приличат на зрелите представители на вида. Развитието на малките рачета е периодично. Това означава, че при нарастването си, те няколко пъти сменят хитиновата си обвивка, тъй като тя се втвърдява постепенно и не може да нараства заедно с рака.  Разпукването и свалянето на хитиновият екзоскелет при периодичното нарастване се нарича линеене.

Значение на речния рак

Освен като неразделна част от водните екосистеми, раците имат и голямо стопанско значение за човека. В много държави речният рак е сериозен обект на хранителната индустрия. В САЩ се използват за храна други видове от същото семейство, като например Pacifastacus leniusculus, за който вече беше споменато в началото. Една от причините за това е, че Европейският речен рак е силно податлив на заболяването чума по раците.

сварени раци

сварени раци

В България традиционно раците се свряват в солена вода с копър и представляват прекрасно ястие. В американския Юг, към ястието се добавят цели необелени картофи, царевица на кочани и краве масло. Накрая водата се излива и се консумират сварените продукти поотделно или заедно с ракообразните. Преди готвене раците не се умъртвяват по никакъв начин, а се убиват безболезнено като се сваряват живи в бавнозавиращата вода (ирония а?).

Раци се отглеждат и като домашни любимци в аквариуми, а селектираните породи и видове могат да притежават изключителни ярки оцветявания (сини, червени и т.н.)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!