post

Планария – тип Плоски червеи – клас Ресничести

Видът Млечнобяла планария е един от 13-те хиляди вида, които съставят тип Плоски червеи. Някои от представителите на типа са свободноживеещи, а други са ендопаразити, приспособени изключително към живот във вътрешността на чужди организми – гостоприемници. Формата на тялото на представителите на тип Плоски червеи варира от лентовидна до листовидна.

Устройството на тялото в зародишна форма е трислойно – ектодерма (екто – външен, дерма – кожа), мезодерма (мезо – междинен) и ендодерма (ендо – витрешен). От трите слоя се формират всички тъкани и органи на зрелия индивид.

Тип Плоски червеи

Тип Плоски червеи – Pseudoceros dimidiatus; автор на изобр.: Richard Ling; лиценз на изобр.: CC BY-SA 2.0

От ектодермалните клетки се образуват външната обвивка на тялото и нервната система. От ендодермалните се обособяват повечето вътрешни органи, а от мезодермата – мускулите. При паразитните видове, от ектодермата се формира и най-външен слой  наречен кутикула, който има защитна функция.

Клас Ресничести (Turbellaria) – Планария

Представителите на клас Ресничести са около 4 500 предимно свободноживеещи видове, населяващи солени и сладки водоеми, а понякога и почвите. В България могат да се срещнат видовете Млечнобяла планария (Dendrocoelum lacteum) и Алпийска планария (Crenobia alpina).

Планарии

Планарии

Тялото на планариите е двустранносиметрично и е покрито с ресничест епител. Под него се намират три слоя мускулни клетки, които са разположени напречно, косо и надлъжно, а заедно с ресничестия епител формират кожно-мускулната торба (кожно-мускулен мех). Тя огражда първичната телесна празнина, в която са разпръснати рехаво разположени паренхимни клетки и вътрешните органи.

Храносмилателна система на планарии

Устата се намира на средата на тялото от коремната страна и преминава в мускулеста глътка. С помощта на глътката всяка планария улавя жертвите си (малки водни животни) и ги поглъща в триделно черво, което е изградено от ендодермални епителни клетки. Всеки от трите дяла на червото завършва с множество разклонения сляпо в паренхимната тъкан, където паренхимните  клетки усвояват хранителните вещества.

Планария - напречен разрез (схематично)

Планария – напречен разрез (схематично)

Дишане

При плоските червеи няма обособена дихателна система и затова всяка планария диша, като директно усвоява разтворения във водата кислород с цялата повърхност на тялото си. Отделянето на въглеродния диоксид става по същия начин – директно във водата.

Отделителна система

При тип Плоски червеи за първи път от еволюционна гледна точка се оформя отделителна система. Тя е от протонефридиален тип, т.е. изградена е от множество клетки наречени протонефридии. Във всеки протонефридий има реснички, които изтласкват течността с непотребни вещества към общ отделителен канал, изграден от специализирани клетки, а оттам навън от организма през нефридопора.

Планария – нервна система, дразнимост и движение

Нервната система на планарията видимо се различава от тази на мешестите животни, които са еволюционно по-нисши. Характерно за нея е, че се формират струпвания от нервни клетки наречени ганглии (нервни възли) в предната част на тялото, от които излизат два нервни ствола, преминаващи латерално (странично) симетрично по цялата дължина на тялото. От тях се разклоняват множество нервни окончания към всички останали телесни части. Двата ствола са свързани помежду си с поредица от напречни успоредни нервни влакна.

Планария - анатомия

Планария – анатомия

Подобно усложняване и централизиране на нервната система се дължи на активния начин на придвижване на планариите. Всяка планария се придвижва или чрез плуване с помощта на ресничките си, или чрез пълзене по дъното благодарение на мускулните си клетки.

Друга причина за струпване на нервни клетки във възли в предната част на планарията е наличието на две светочуствителни петна – очи, които са изградени съответно от светочуствителни клетки, директно свързани с ганглиите. С последните са в пряк контакт и осезателните клетки от ухоподобните образувания в предната част на тялото, които реагират на докосване.

Размножаване и развитие на ресничестите

Представителите на клас Ресничести червеи са хермафродитни животни, което ще рече, че един индивид е носител едновременно на мъжки и женски полови органи. Въпреки това нито една планария не се самоопложда, а се наблюдава кръстосано оплождане между два индивида.

Сперматозоидите се образуват в тестисите и се транспортират по семепроводи до пениса, с чиято помощ  се внасят през гонадопора в тялото на другия копулиращ индивид. Яйцата се формират в яйчници и по яйцепровод се транспортират до гонадопората. Жълтък за яйцата се осигурява от външни жълтъчни жлези, тъй като яйцето си няма свой. При някои видове има допълнителен орган за складиране на сперма, носещ названието семеприемник.

Планария - размножаване и развитие

Планария – размножаване и развитие

Оплождането е вътрешно, както и началната фаза на развитието на оплодените яйца. Те се слепват в капсула и се отлагат навън, а от тях се излюпват малките планарии.

Всяка планария може да възстановява липсващи части от тялото си, като процесът се нарича регенерация. Регенеративните способности на планариите се дължат на клетки наречни необласти, които имат невероятните способности да се делят и диференцират в различни видове специализирани клетки. Пак благодарение на тях, планарията може да се размножава безполово, чрез делене подобно на амебата (поне визуално) или дори при разрязване на един индивид на две части.

Памет

През 1955 година Р. Томпсън и Дж. МакКонъли създали у експериментални животни условен рефлекс подобен на този на Павлов, но със светлина и електрошок. След това разрязали опитните образци на две и изчакали да регенерират. Установило се, че новобрзуваните индивиди все още били запазили условния рефлекс запаметен в майчиния организъм преди разрязването.

2 thoughts on “Планария – тип Плоски червеи – клас Ресничести

  1. Здравейте!
    Искам да Ви благодаря за невероятно информативните и интересни статии. Илюстрациите, фотографиите и схемите са невероятни!
    Аз съм учител по биология и Вашите статии са ми изключително полезни при разработването на уроците ми. Препоръчвам ги и на своите ученици, които с голямо идоволствие ги четат.
    Благодаря Ви, продължавайте прекрасната си работа, пожелавам Ви много успехи!

    • Най-високата високата оценка за нас е, когато някой препоръчва или споделя нашите публикации, за което сме Ви изключително благодарни! Желаем Ви много успехи в благородната професия, която сте избрали!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!