post

Кардано, Ада, Лавлейс, Уроборос – криптовалута от трето поколение

Кардано (Cardano) е децентрализирана публична блокверига и проект за криптовалута с отворен код. Кардано разработва платформа за умни договори, която има за цел да предостави нови възможности, които нито един протокол до сега не е осигурил. Исторически, Кардано е първата блокверижна платформа, която е разработена и се развива на базата на предварително формирана научна философия и подход,  основаващи се на научни изследвания.

Криптовалути от първо, второ и трето поколение

Биткойн е изначалната децентрализирана публична блокверига, която стартира криптореволюцията през 2009-та година. Тя представлява своеобразен дигитален публичен регистър, в който се вписват необратимо транзакции приносители на себестойност. Криптовалутата на тази блокверига носи същото название като самата нея. Биткойн има само една функция – да съхранява и пренася парични ресурси под формата на записи на регистъра си. Това я определя като криптовалута от първо поколение.

Чарлз Хоскинсън - съосновател на Кардано

Чарлз Хоскинсън – идеолог, съосновател на Кардано и изпълнителен директор на IOHK

Етериум е втората по важност дигитална децентрализирана платформа в света със свой собствен публичен регистър под формата на блокверига. Тя подобно на Биткойн може да служи за съхранение и пренос на парична стойност с помощта на своя собствена криптовалута наречена Етер. Новото в Етериум е, че на платформата могат да се създават така наречените умни договори, както и децентрализирани приложения. Това я определя като криптовалута от второ поколение.

Кардано е проект в развитие, имащ за цел да се превърне в криптовалута от трето поколение. Кардано е дигитална децентрализирана платформа, притежаваща свой собствен публичен регистър под формата на блокверига и собствена криптовалута за съхранение и трасфер на стойност.

Целите на проекта не се ограничават само до сигурна криптовалута и създаване на стабилна платформа за умни договори и децентрализирани приложения. Кардано има амбициозната цел да бъде 100 пъти по-децентрализирана от Биткойн, да предложи мащабируемост и стабилност далеч надхвърлящи възможностите на Етериум, а в крайна сметка и да осигури възможност на различните блоквериги да комуникират помежду си.

Въведение в Кардано

Джереми Ууд

Джереми Ууд – съосновател на Кардано

През 2015-та година, поради непреодолими различия във възгледите си, един от създателите на Етериум, Чарлз Хоскинсън (Charles Hoskinson), напуска организацията и решава да създаде свой собствен проект. По подобен начин към него се присъединява съмишленикът му Джереми Ууд. Двамата стават съоснователи на Кардано фондацията в Швейцария и на компанията за високотехнологични разработки IOHK (Input Output Hong Kong).

През месец юни 2017-та година в Япония е регистрирана компанията Имърго (Emurgo), на  която е отредена ролята на търговско крило на проекта. На 28 септември същата година блокверигата оживява и официално е пусната криптовалутата Ада.

Блокверигата на Кардано е създадена да се състои от различни слоеве. Основният слой е Cardano SL (Settlement Layer), който представлява самата криптографска валута, разработена от IOHK, университета в Единбург, Атинския университет и от университета в Кънектикът. Cardano SL е създаден на основата на програмния език Haskell и протоколът Уроборос (Ouroboros), който ползва Доказателство за залог.

Следващият слой на платформата ще е контролният, чиято роля е да следи за определени операции дали се изпълняват правилно или не.

Монетарна политика на Кардано

Кен Кодама - основател и изпълнителен директор на Имърго (Кардано)

Кен Кодама – основател и изпълнителен директор на Имърго

Общият брой дигитални монети на Кардано в целия свят ще бъде 45 000 000 000. Това обаче е и максималното им количество, защото други няма да бъдат пускани в обращение. В самото начало на проекта на пазара са пуснати общо 25 927 070 538 ADA за свободна продажба и 5 185 414 108 ADA под формата на ваучери, разпределени между трите крила на организацията – IOHK, Cardano Foundation и Emurgo. Оставащите 13 887 515 354 ADA ще бъдат изсечени в течение на времето, по начин определен от алгоритъма на протокола на Доказателство за залог.

Не след дълго Кардано ще разполага със собствена съкровищница (хазна), която ще се управлява от всички собственици притежаващи Ада (ADA). Съкровищницата ще се захранва отчасти от новоизсечените монети и отчасти от миньорските такси.

Миньорските такси при Кардано се наричат трансферни такси. Причината за това е, защото блокверигата не ползва миньорско оборудване, което е характерно за криптовалутите опериращи с протокол, използващ Доказателство за работа. Началната формула за изчисляването на трансферната такса на една транзакция е по следната проста формула:

минимална трансферна такса = 0.155381 ADA + 0.000043946 ADA х бр. байтове на транзакцията;

В бъдеще политиката за изчисление на таксите може да бъде преразгледана. Начинът им на формиране трябва да съответства на стабилна децентрализирана система, каквато се очаква да бъде платформата на Кардано.

Деноминацията на Ада се нарича Лавлейс, като съотношението е следното 1 ADA = 1 000 000 Lovelace. Двете названия за избрани в чест на първата програмистка Ада графинята на Лавлейс. Лавлейсите са подобни на стотинките с тази разлика, че са по-скоро милионинки, т.е. една милионна част от Ада.

Уроборос – Кардано алгоритъмът на Доказателство за залог

IOHK - Cardano

IOHK – Cardano

Уроборос (Ouroboros) алгоритъмът на Доказателство за залог е една от най-важните части на протокола. Той е разработен от IOHK и дефинира начина, по който възлите достигат консенсус за състоянието на публичния регистър (блокверигата).

Публичният регистър е съвкупност от данни, в която са вписани активите на всеки потребител. Възелът (node) е компютърна програма, която участва в децентрализираната система и най-често способства за потвърждаването на транзакциите. В системата клиент-сървър, сървърът също е програма, но съвсем не рядко се асоциира с компютъра, на който тя е инсталирана. Подобна ситуация се наблюдава и при възлите. Често за тях се приема, че те са компютрите, на които се намира програмата.

Имърго, Кардано

Имърго е търговското крило на Кардано

Алгоритъмът на Кардано Уроборос е уникален, тъй като е първият протокол на Доказателство за залог, който се основава на научни формални методи и е рецензиран след поредица от академични изследвания. Доказателство за залог е иновативен подход за създаване на блоковете в блокверигата. При него се избира един възел на случаен принцип, опрeделен от вероятност пропорционална на съдържащия се в него залог под формата на Ада.

Ако възелът съдържа повече от нула криптомонети, тогава се нарича залогодържач (stakeholder). Ако възелът бъде избран да генерира следващия блок, тогава се нарича  слот лидер (slot leader). Слот лидерът  получава правото да изсече (създава) новия блок като „слуша“ обявените транзакции от останалите възли, вписва ги в блока, подписва ги с тайния си ключ и ги публикува в мрежата. Така слот лидерът става валидатор на блока.

Само залогодържачите могат да участват в управлението на протокола. Залогодържач може да стане всеки, който има желанието, необходимите компютърни умения и залог в Ада, който да заложи. Всеки заложил Ада в печелившия възел получава като награда новоизсечени монети от криптовалутата.

Пътна карта на Кардано

Разработването на Кардано платформата изисква усилия и време. При планирането си те са разпределени в пет условни ери, които са именовани на известни личности: Байрон, Шели, Гоген, Башо и Волтер. Тъй като разработките стават паралелно, петте ери се затъпват във времето, но въпреки всичко има известна последователност.

Пътна карта на Кардано

Пътна карта на Кардано

Байрон

Първата ера на Кардано е наименована на английския поет лорд Байрон, който е всъщност и баща на Ада Лавлейс. Ерата стартира проекта в публичното пространство и позволява на потребителите да купуват и продават Ада на блокверигата. По време на Байрон Уроборос оживява, но се поддържа централизирано от създателите на Кардано.

Кардано - хартиен портфейл за криптовалута

Кардано поддържа и хартиен портфейл

Своевременно е създаден и основният тежък портфейл наречен на Дедал (Daedalus), който е митичният създател на лабиринта с минотавъра и баща на Икар.

Дедал е портфейл, свалящ цялата блокверига по време на инсталирането и синхронизирането си. Тази операция отнема значително време (2-5 дни) и не се нрави на много от потребителите. Затова в началото на 2019-та Имърго пускат на пазара Йорой (Yoroi) – лекият портфейл на Кардано. Той може да се инсталира и на мобилни телефони с изключителна лекота и простота.

По време на ерата Байрон, криптовалутата Ада е вписана в над 30 борси.

Шели

уроборос, кардано

Уроборос – влечугото захапало опашката си – символ на безкрайността

Втората ера на Кардано е наименована на английския поет Шели (приятел на Байрон). Ерата не започва в един конкретен момент, а разработките ѝ се имплементират плавно, като се очаква в края на 2019 година тя да приключи. По време на Шели се има за цел системата постепенно да премине към децентрализирано състояние на управление. Тя трябва да е 50 – 100 пъти по-децентрализирана от тази на биткойн. Планирано е създаването на около 1000 басейна за залагане.

Това от своя страна означава, че Уроборос протоколът следва да позволи на потребителите да залагат криптомонетите си в замяна на награда (лихва). Така Доказателство за залог ще оживее в най-демократизираната си форма и ще постави началото на изцяло нова ера в света на криптовалутите. Ако всичко мине според очакванията, за поддръжката на Кардано няма да са необходими скъпи сонди за копаене с голям разход на енергия, както е при биткойн и другите криптовалути с Доказателство за работа.

Гоген

Третата ера на Кардано е наименована на американският учен Джозеф Гоген, чиито изследвания са в областта на компютърните науки и формалните методи. Нейните разработки се движат паралелно с тези на Шели, като стремежът е да се направи възможно създаването на умни договори на Кардано платформата. В резултат на това потребителите ще могат да разработват свои собствени децентрализирани приложения на блокверигата.

Плутус, Кардано

Плутус

За целта инженерите от Кардано създават програмни езици като Плутус и Марлоу. Плутус (Plutus) е предназначен за писането на умни договори, които следва да се изпълняват на платформа написана на функционалния език Хаскел (Haskell). Плутус оперира върху основния слой Cardano SL.

Марлоу (Marlowe) е иновативен програмен език за моделиране на нови финансови инструменти. Той позволява на експерти в областта на финансите да създават умни договори, без преди това да са имали какъвто и да е било опит в областта на програмирането. Марлоу е изграден на базата на Плутус.

Успешното приключване на Гоген ще позволи на потребителите да създават и собствени криптомонети (жетони/токени) на мултивалутен регистър.

Башо

Четвъртата ера на Кардано е наименована на японския поет Мацуо Башо. Тя трябва да донесе лесна мащабируемост и оперативна съвместимост на платформата с платформите на другите криптовалути. Ерата Башо следва да осигури значителен растеж, усвояване на мрежата от създателите на децентрализирани приложения и високи обеми на транзакциите.

Допълнително ще бъдат въведени така наречените странични вериги, които ще са своего рода механизъм на раздробяване. На тях ще могат да се правят нови изпитвания и въвеждания на данни без да се компрометира сигурността на главната блокверига. Ерата Башо ще превърне Кардано в най-ефективната, устойчива, сигурна и гъвкава платформа в криптоиндустрията.

Волтер

Петата и последна ера от началната пътна карта на Кардано е наименована на френския философ Волтер. Тя трябва да осигури на платформата начините на гласуване и самоуправление, които би следвало да притежава всяка автономна и независима система. За да бъде Кардано напълно децентрализирана мрежа, трябва да притежава не само разпределеност, но и възможността да се самоподдържа във времето по децентрализиран начин.

Ерата Волтер ще позволи на залогодържателите да правят предложения и да гласуват за тях. Ще се появи и съкровищницата, която ще се използва за по-нататъшното финасиране на проекта. Към края на 2020 година, планираните разработки следва да приключат. Тогава Кардано ще се отдели от надзора на IOHK и ще се превърне в криптовалутна система управлявана от общността си и способна да еволюира в посока желана от потребителите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!