post

Изкуствен отбор (Теория на еволюцията)

Изкуствен отбор е форма на селекция на животни и растения, които притежават желани качества за селското стопанство и други антропогенни дейности. В него централна творческа роля играе човекът.

Различни форми на изкуствен отбор са познати на хората още от зората на човешкото общество. Прадедите на съвременния човек, които са започнали да водят уседнал начин на живот през неолита, са открили, че внимателното отбиране на семена за посев и животински индивиди за разплод, води след себе си доста добри резултати.

праисторическото стопанство и земеделие, изкуствен отбор

Праисторическото стопанство и земеделие

През 19 век след н.е., във времето когато Чарлз Дарвин работи върху трудовете си, натуралистът не само разполага с възможността да наблюдава историческите резултати постигнати от изкуствения отбор, но и самият той се занимава със селекция на различни породи и сортове.

Животинска порода или растителен сорт се наричат изкуствено създадените от човека разновидности, съответно на един и същ вид животни или растения.

По време на изследователската си работа Дарвин забелязва, че при извършването на изкуствен отбор, селекционерът запазва само онези качества на породите и сортовете, които са от интерес за стопанската му дейност и могат да се унаследяват.

Освен това при селектирането съществува и стремеж за усилването на целевите белези. Например при ежегодната селекция на семена от дини, необходими за посев за следващия сезон, стопаните винаги предпочитат да събират семе от най-големите и най-сладките плодове.

Несъзнателен изкуствен отбор

изкуствен отбор

Стопанка, която предпочита червените кокошки-носачки, а останалите постепенно отиват за храна

В далечните времена на новокаменната епоха, изкуствен отбор се е осъществявал почти изцяло несъзнателно.

Хората изяждали онези опитомени животни, които не са вършели достатъчно добра работа и запазвали екземплярите с полезни качества за разплод. Събирачите беряли само най-сочните и сладките плодове, а изхвърляли семките и костилките им близо до поселищата си. Там семената прораствали в нови растения и цикълът се повтарял.

Дори днес стопаните превръщат в храна кокошките, които не снасят достатъчно яйца, а запазват носливите. В продължения на хилядолетия несъзнателният отбор се е превърнал в съзнателен отбор, а междувременно били  създадени множество породи и сортове.

Съзнателен изкуствен отбор

При съзнателния изкуствен отбор селекционерът си поставя цел, която да преследва и съставя план за нейното постигане. Планът включва няколко точки: 1) Определяне на признаците, които следва да се получат по начин определен от плана. 2) Отстраняване на индивидите, които видимо не проявяват желаните белези. 3) Отбор и кръстосване на индивиди с необходимите на селекционера признаци.

изкуствен отбор

Един от най-ярките примери за съзнателенен изкуствен отбор е огромното многообразие от кучешки породи

За да бъде ефективен съзнателния отбор трябва да са спазени три прости условия: 1) Необходимост от много индивиди обект на селекция. 2) Нужда от знания и практически умения на селекционера. 3) Избиране на най-подходящите индивиди за размножаване.

Чрез съзнателен отбор са получени кравите с висока млечност, различните породи кучета и коне, носливите кокошки, тънкорунните овце и множество други декоративни и селскостопански животни. По подобен начин са създадени многобройните растителни сортове от овошки, плодове, зеленчуци, зърнени култури, влакнодайни и маслодайни растения.

Генно модифицирани организми или отбор

Съвкупността от всички гени на даден индивид се нарича генотип. Съвкупността от всички проявени белези на индивида се нарича фенотип. Селекцията посредством изкуствен отбор се осъществява на базата на фенотипа на индивите. Въпреки това, окончателната цел е промяна на генофонда на цялата популация, която е обект на отбора. Т.е. търси се изменение в унаследимите белези.

изкуствен отбор

Дива и одомашена (културна) ягода съответно преди и след изкуствения отбор; Днес се отглеждат и ГМО ягоди, които се отличават с големите си размери.

В наши дни напредъкът на биотехнологиите и генното инженерство позволяват, без нуждата от изкуствен отбор, създаването на растения и животни с желан генотип и съответно фенотип. Получените се наричат генно модифицирани организми (ГМО, генетично модифицирани, трансгенни).

Предимството на този подход е, че се печели време. Също така не е необходимо да се кръстосват много поколения, за да се достигнат желаните белези. От друга страна, макар че някои признаци на ГМО, като размер, количество и външен вид се подобряват, то за сметка на тях често страдат качествени характеристики като вкус и полезност. Освен това, не рядко получените индивиди са стерилни и не могат да дават следващо поколение.

Поради тези причини използването на изкуствен отбор, все още остава главният надежден източник за създаване на качествени породи и сортове в селското стопанство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!