Физика

физика

физика

 1. Атом
 2. Атомно ядро
 3. Елементарни частици
 4. Радиоактивност
 5. Ядрени реакции
 6. Атомна бомба и ядрен реактор – ядрено делене на урана
 7. Термоядрена бомба – термоядрен синтез
 8. Агрегатни състояния
 9. Закон на Паскал
 10. Хидростатично налягане
 11. Закон на Архимед. Плаване на телата
 12. Идеален флуид. Токова тръба. Уравнение за непрекъснатост
 13. Закон на Бернули – константа и уравнение на Бернули
 14. Вискозитет
 15. Ламинарно течение, турбулентен поток, число на Рейнолдс
 16. Въведение в термодинамиката