Анатомия

анатомия, физиология

биология – анатомия и физиология на човека

Анатомия и физиология на човека

 1. Храносмилане и храносмилателна система
 2. Дихателна система и дишане
 3. Бъбреци – образуване на урината. Нефрони
 4. Лимфна система и лимфа
 5. Кръв – еритроцити и хемоглобин
 6. Левкоцити и защитни механизми на организма
 7. Лимфоцити и видове имунитет
 8. Тромбоцити и кръвосъсирване
 9. Кръвоносни съдове и кръвообращение
 10. Слухова сетивна система – устройство на ухо
 11. Зрителна сетивна система – устройство на око 
 12. Обоняние и обонятелна сетивна система
 13. Вкус и вкусова сетивна система
 14. Соматосетивна система и рецептори на общата сетивност
 15. Нерви – периферна нервна система
 16. Вегетативна нервна система
 17. Щитовидна жлеза – хормони
 18. Панкреас (задстомашна жлеза) – хормони
 19. Надбъбречни жлези – хормони
 20. Хипофиза и хипоталамус – хормони
 21. Полови хормони и полови жлези
 22. Размножаване и секс при човека
 23. Стареене и смърт