Биология

Биология

Биология

Зоология

Едоклетъчни животни

 1. Въведение в протозоологията
 2. Обикновена амеба – тип Саркомастигофори
 3. Зелена еуглена – тип Саркомастигофори
 4. Чехълче – тип Ресничести

Многоклетъчни животни

 1. Животински тъкани – основни видове
 2. Обикновена хидра – клас Хидровидни – тип Мешести
 3. Клас Същински медузи – тип Мешести
 4. Планария – клас Ресничести – тип Плоски червеи
 5. Голям чернодробен метил – клас Метили – тип Плоски червеи
 6. Клас Тении (Свинска, Говежда, Кучешка, Рибна) – тип Плоски червеи
 7. Детски глист – тип Кръгли червеи
 8. Земен червей – тип Прешленести червеи
 9. Клас Миди – тип Мекотели
 10. Клас Охлюви – Градински охлюв – тип Мекотели
 11. Клас Ракообразни – Речен рак – тип Членестоноги
 12. Клас Паякообразни – Паяк кръстоносец – тип Членестоноги
 13. Клас Насекоми – Ориенталска хлебарка – тип Членестоноги
 14. Кърлежи
 15. Къщна стоножка
 16. Шаран – клас Костни риби – тип Хордови
 17. Зелена крастава жаба – клас Земноводни
 18. Европейски зелен гущер – клас Влечуги
 19. Домашен гълъб – клас Птици
 20. Европейски див заек – клас Бозайници

Цитология и хистология

 1. Вирус – неклетъчни форми на живот
 2. Прокариотна клетка – бактерии
 3. Животинска клетка – устройство, детерминация и диференциация
 4. Клетъчна мембрана – устройство и функции на плазмалемата
 5. Цитоплазма, цитозол и цитоскелет
 6. Апарат на Голджи. Лизозоми
 7. Ендоплазмен ретикулум (ендоплазмена мрежа)
 8. Клетъчно ядро
 9. Рибозоми – устройство. Транслация
 10. Репликация на ДНК
 11. Транскрипция на ДНК
 12. Митоза – безполово размножаване
 13. Мейоза – полово размножаване
 14. Мускули и мускулно съкращение
 15. Нервни клетки в централната нервна система
 16. Стволови клетки
 17. Дрожди – видове, характеристики и приложение
 18. Животински тъкани – основни видове

Анатомия и физиология на човека

 1. Храносмилане и храносмилателна система
 2. Дихателна система и дишане
 3. Бъбреци – образуване на урината. Нефрони
 4. Лимфна система и лимфа
 5. Кръв – еритроцити и хемоглобин
 6. Левкоцити и защитни механизми на организма
 7. Лимфоцити и видове имунитет
 8. Тромбоцити и кръвосъсирване
 9. Кръвоносни съдове и кръвообращение
 10. Слухова сетивна система – устройство на ухо
 11. Зрителна сетивна система – устройство на око 
 12. Обоняние и обонятелна сетивна система
 13. Вкус и вкусова сетивна система
 14. Соматосетивна система и рецептори на общата сетивност
 15. Нерви – периферна нервна система
 16. Вегетативна нервна система
 17. Щитовидна жлеза – хормони
 18. Панкреас (задстомашна жлеза) – хормони
 19. Надбъбречни жлези – хормони
 20. Хипофиза и хипоталамус – хормони
 21. Полови хормони и полови жлези
 22. Размножаване и секс при човека
 23. Стареене и смърт

Ботаника

 1. Растителна клетка
 2. Растителни тъкани
 3. Растителен корен
 4. Растително стъбло
 5. Растителен лист
 6. Растителен цвят
 7. Растителен плод
 8. Растително семе
 9. Полезни диворастящи видове

Други теми по биология

 1. Произход на живота
 2. Еволюция – същност
 3. Естествена класификация на живите организми
 4. Аминокиселини
 5. Протеини
 6. Ензими
 7. Въглехидрати
 8. ДНК – дезоксирибонуклеинова киселина (носител на наследственост)
 9. Бяс, улични кучета и Протоколът Милуоки
 10. Вода
 11. Ваксините и ползите от ваксинацията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *