post

Големи бедствия и аварии в химическата индустрия

След началото на Индустриалната революция много производства преминават от занаятчийските работилници в новопостроените механизирани фабрики. С развитието на химията като наука в края на XIX и в началото на XX век, започва създаването на химически продукти в индустриален мащаб.

Това от своя страна довежда до скок в химическите технологии и появата на огромни химически заводи. Тези колосални съоръжения на човешката инженерна мисъл се превръщат в източник на множество нови материали, които могат да бъдат суровини за други производства или просто продукти за ежедневните нужди на хората.

Интензивните процеси на химическа преработка и реакциите на веществата често се нуждаят от по-специални условия, като високо налягане, висока температура, наличието на токсични реагенти в реакторите и др. Те обаче от своя страна създават рискове за появата на инциденти и са предпоставки за възникване на тежки промишлени аварии, които се отличават с опустушителни последици за живата и неживата природа, а следователно за здравето и живота на хората засегнати от една такава катастрофа.

Според онлайн изданието www.psgdover.com посветено на опасните химични агенти, няколко инцидента свързани с химически производства могат да се изтъкнат като особено големи и трагични.

Експлозията във Фейзин (Франция)

Експлозията във Фейзин

Експлозията във Фейзин

Рафинерията във Фейзин, която на времето е притежавана от компанията Elf, разполага с капацитет да преработва 2 милиона тона суров петрол годишно. На 4 януари 1966 година, при опит да се източи воден слой от сферична пропанова цистерна е допуснат теч на газ.

Въпреки че на съседната магистрала движението веднага е спряно, работеща кола разположена на 160 метра възпламенява облака газ. В последвалата експлозия загиват 18 души, 81 са ранените, а пет от цистерните са унищожени.

Експлозията във Фликсбороу (Великобритания)

На 27 март 1974 година в инсталация на NYPRO е забелязана пукнатина на реактор с циклохексан. За да продължи работата, е извършен ремот с байпас на опасния теч. На първи юни същата година байпасът се пука, при което се отделя голямо количество циклохексан, който от своя страна се смесва с въздуха и формира силно запалима смес. След контакт с източник на запалване последва експлозия, при която загиват 28 души, а други 89 са ранени.

Аварията в Севезо (Италия)

На 10 юли 1976 година, близо до град Севезо произтича инцидент при фармацевтично производство, в следствие на който са изпуснати диоксини (ТCCD) във въздуха. Опасният облак обгръща населеното място и въпреки че не довежда до смърт, последствията от него са множество поразени и заболели граждани.

Експлозията в Сан Хуанико (Мексико)

На 19 ноември 1984-та експлозия поглъща 11 000 кубически метра течен петролен газ, при което са взривени множество цистерни от резервите на Мексико Сити. В резултат на взрива загиват близо 600 души, а около 5000 са ранените. Това е едно от най-смъртоносните индустриални бедствия в историята. Причината е пукнатина и изпускане на газ, който се възпламенява.

Експлозията в Сан Хуанико

Експлозията в Сан Хуанико

Аварията в Бопал (Индия)

На 2 декември 1984 година, в предприятие за пестициди в Индия, в цистерна с MIC (метил изоцианат) попада неизвестно как вода. В резултат на това започва екзотермична реакция, при която температурата в резервоара се покачва до 200 градуса по Целзий.

Съоръжението поддава и огромни количества токсичен газ са изпуснати в атмосферата. С помощта на вятъра смъртоносните вещества са отведени над град Бопал. В резултат на аварията загиват близо 25 000 души и над 550 000 са поразени тежко. Счита се, че това е най-големият химически инцидент в историята.

Екобедствието в Швайзехале (Швейцария)

На първи ноември 1986 година след пожар в инсталация с агрохимикали е допуснат теч в река Рейн. Последиците са екологична катастрофа, при която речните води са замърсени с органофосфати, живак съдържащи съединения и други вредни вещества. Измира голям процент от европейската популация на змиорките, а най-бързо течащата река на Стария континент е оцветена в червено по долното си течение.

Разливът при Бая Маре (Румъния)

На 30 януари 2000 година в Румъния, язовир – резервоар със 100 000 кубически метра воден запас замърсен с цианид, разкъсва стената си и осъществява голям разлив. Токсичните води намират притоците на Дунав и скоро след това се вливат в голямата европейска река. Като последствие са отровени речни участъци в Унгария и Югославия. 62 вида речни обитатели са силно засегнати и огромно количество риба е избита.

Експлозията в Тулуза (Франция)

На 21 септември 2001 година в околностите на френския град Тулуза избухва огромно количество амониев нитрат в резултат на неправилно съхранение. Към запасите от амониева селитра по грешка са добавени 500 килограма натриев дихлороизоцианат. Заради топлото и влажно време двете вещества влизат в контакт. В резултат на реакцията се получава веществото азотен трихлорид, което се отличава със своята нестабилност. В последвалата експлозия загиват 29 души, а над 10 000 са ранени.

Равносметката

Като резултат от всички изброени до тук инциденти, са предприети мерки както следва:

Инцидентите при Фейзин, Фликсборо и Севезо поставят началото на европейско законодателство, определящо стриктни правила и мерки за безопасност.

Бедствията при Бопал, Сан Хуанико и Швайзехале довеждат до промени в американските закони и до Директивите “Севезо II” в Европейския съюз.

Трагедиите в Тулуза и Бая Маре стават предпоставки за въвеждането на още по-стриктни правила в европейското законодателство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!