post

Борба за съществуване (Теория на еволюцията)

Борба за съществуване е фундаментално понятие, което Чарлз Дарвин въвежда с допълнителното уточнение, че в много от случаите трябва да се приема като метафорично описание на взаимоотношенията, на организмите със средата и с останалия жив свят. Според създателя на Еволюционната теория, основната предпоставка за действието на естествения отбор е въпросната борба за съществуване, която в някои случаи е безмилостна и крайно жестока.

Дарвин обръща внимание на природните прелести, такива каквито ние хората ги възприемаме, но зад идиличните картини на пеещи птички и красиви растения, натуралистът вижда същите тези птици как унищожават хиляди насекоми и семена, а техните яйца и малки стават жертва на други хищни твари. Борбата за съществуване кипи с непрестанна и несъизмерима сила постоянно. Тя дава възможност на малките изменения във видовете, които са благоприятни за оцеляването им, да се закрепят в поколенията и да осигурят предимство на притежателите си.

Смисъл на понятието

борба за съществуване

кактус в пустинята – борбата не е само за влага, но и за привилегията да се размножава

Метафората зад понятието борба за съществуване, Дарвин илюстрира с различни примери. Той разглежда конкуренцията между две кучета за храна. Онова от тях, което си осигури повече, ще живее за сметка на другото. Натуралистът се аргументира и като посочва начина, по който растение в пустинята се бори със сушата за жизненоважните капки влага. Друг пример, който дава, е индиректният сблъсък на растения, които се стремят да произведат повече семена и да завладеят по-големи територии за сметка на другите.

В кайна сметка се стига и до буквалното значение на борбата за съществуване, когато тя е между хищника и жертвата. Ако жертвата оцелее, хищитникът няма да може да изхрани малките си. Ако месоядното успее в лова, то тогава ще пострада потомството на жертвата.

Размножаване в геометрична прогресия

Томас Малтус

Томас Малтус

Борбата за съществуване неизменно произтича от високата степен на размножаване, към която се стремят всички живи същества. Всеки вид в природа се плоди и размножава в геометрична прогресия, от което следва, че семената, яйцата или малките му трябва периодично да се унищожават, за да не се пренасели Земята. Тези изводи Дарвин достига на базата на свои наблюдения и след запознаването си с творбата „Очерк върху принципите на населението“ от Томас Малтус.

Според създателя на Еволюционната теория, няма изключение от правилото за необходимостта от постоянно унищожение на индивиди от всеки вид. За да подкрепи твърдението си, Дарвин привежда като пример едно просто изчисление на Линей, отнасящо се за размножаването при растение, даващо само две семена годишно (такова малосеменно растение не съществува).

Според сметките, за не повече от 20 години биха се получили 1 048 576 растения. Подобни изчисления могат да се направят и за слоновете, които иначе се плодят много бавно. Според натуралиста, за около 750 години на планетата ни ще се навъдят 19 000 000 милиона слона, ако в безмилостната борба за съществуване не загинат повечето то тях.

мустанги в Америка

мустанги в Америка

Освен теоретични примери, съществуват и исторически такива, които потвърждават тази позиция. Преди да заживеят на воля сред природата, конете в Америка са били питомни, внесени от европейските колонизатори. Тези чужди за американската фауна животни, веднъж пуснати на свобода, се размножили до такава степен, че са станали неизменна част от живата природа отвъд Атлантика. Подобен е и случаят със зайците в Австралия, които се превърнали в бедствие за местната флора и фауна.

Ако дори един аспект на борбата за съществуване бъде отслабен, неизбежен ефект е рязкото намножаване в геометрична прогресия на индивидите от засегнатите видове.

Видове борба за съществуване

Според Чарлз Дарвин е доста сложно да се определи цялостната картина на сблъсъка на организмите в живия свят, но въпреки това могат да се дефинират три основни форми на борба за съществуване: вътревидова, междувидова и конституционна.

вътревидова борба за съществуване

вътревидовата борба има различни измерения

Вътревидова борба

Вътревидовата борба за съществуване се води между индивидите и разновидностите на един и същ вид. Тя е най-жестоката от трите форми, защото се води за еднакви ресурси и условия на живот. Ако предствителите на вида се намножат твърде много, храната, водата, слънчевата светлина и пространството намаляват чувствително, което изостря сблъсъка още повече. Резултат от въдревидовата борба е, че се създават условия за оцеляването на вида като цяло.

Междувидова борба

борба за съществуване

пряк сблъсък за живот между хищно растение и насекомо

Междувидовата борба за съществуване се води между популациите и индивидите на различни видове. Тя се характеризира с това, че едни видове живеят и оцеляват за сметка на други. Междувидовата борба може да бъде пряка, когато се води между хищници и жертви или паразити и гостоприемници. Тя може  да бъде и косвена, когато се изразява в конкуренция за храна, светлина, вода и местообитание.

Пример за косвена борба е вече споменатото пренаселване на Австралия със зайци през 19 век. Те опустошили местната растителност и по този начин застрашили препитанието на оригиналните представители на австралийската фауна. Смята се, че зайците са най-голямата екологична катастрофа сполетявала някога тези земи.

Конституционна борба

Конституционната борба за съществуване е тази, която видовете и индивидите водят с условията на средата, т.е. с абиотичните фактори. Това включва засушавания, застудявания, промени в състава на почвата и водата, природни катаклизми и др.

Епилог

Борбата за съществуване е непрестанна и всеобхватна за живия свят. В нея индивидите тестват приспособленията си за оцеляване, печелят или загиват. Тя често е причина за започване на надпревара във въоръжаването или обратното – възникват форми на сътрудничество между индивидите или видовете. В крайна сметка, според Дарвин, унищожителната сила, стояща зад естествения отбор, е безмилостната борба за съществуване, която отсява неприспособените индивиди от онези, които заслужават да се размножат и да дадат потомство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Leave the field below empty!