За дарения

Абритус подкрепя проекта Кардано и се опитва да го популяризира в България. Ако Вие желаете да подкрепите Abritvs.com с ADA, можете да го направите на следващия публичен адрес (QR код) с мобилен портфейл YOROI:

Нарастващи библиотеки